Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 12 Януари 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 27 Януари 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел „КПС”, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№70448/12.01.22 Г.

МН–ТУУР ЕООД

ДПС

АУЗД№70448/15.05.2019г

2

ГС№70435/12.01.22

ЙОРДАН АНДОНОВ ТАШЕВ

ДПС

АУЗД№70435/16.05.2019г

3

ГС№70574/12.01.22

РАДОСТИН ЧАНЕВ РАХНЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№70574/22.05.2019г

4

ГС№70395/12.01.22

 

АТМАСФЕРА

ЕООД

ДПС

АУЗД№70395/15.05.2019г

5

ГС№70242/12.01.22

ТОДОР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

ДПС

АУЗД№70242/19.05.2019г

6

ГС№70392/12.01.22

ГРЕАМ МАРТИН УОЛШ

ДНИ ТБО

АУЗД№70392/16.05.2019

7

ГС№70037/12.01.22

ЖИВКА ДРАГОВА ЕНЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№770037/22.05.2019

8

ГС№70536/12.01. 22

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ

ДПС

АУЗД№70536/22.05.2019

9

ГС№70570/12.01.22

ТОЛИ-МИТРЬО СТАМОВ

ДПС

АУЗД№70570/22.05.2019

10

ГС№70430/12.01.22

ЛЮБАВИНЕ ООД

ДПС

АУЗД№70430/06.06.2019

11

ГС№70200/12.01.21

БОЖИДАР ТОНТОВ ПЕТКОВ

ДПС

АУЗД№70200/03.06.2019

12

ГС№70324/12.01.22

МАРТИН ИВАНОВ БОДУРОВ

ДПС

АУЗД№70324/13.05.2019

13

ГС№70399/12.01.22

СТЕЛА ИВАНОВА ГРАДЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№70399/16.05.2019

14

ГС№70445/12.01.22

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ДПС

АУЗД№70445/10.06(.2019

15

ГС№70320/12.01.22

МАРЧИН ФЕДЕВ ВАСИЛЕВ

ДПС

АУЗД№70320/13.05.2019

16

ГС№70545/12.0422

ТОНКА ЖЕЛЕВА ОВАЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№70545/20.05.2019

17

ГС№70033/12.01.22

СТОЯН ГРОЗЕВ РУСЕВ

ДПС

АУЗД№70033/06.05.2019

18

ГС№70029/12.01.22

ГЮНТЕР БЮДИКЕР

ДПС

АУЗД№70029/22.05.2019

19

ГС№70461/12.01.22

МЛАДЕНКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

ДПС

АУЗД№70461/20.05.2019

20

ГС№70582/12.01.22

ДИ СИ БИ ГРУП ЕООД

ДПС

АУЗД№70582/22.05.2019

21

ГС№70583/12.01. 22

ФОТО ВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – Д.ДИМИТРОВ ЕООД

ДПС

АУЗД№70583/11.06.2019

22

ГС№70217/12.01.22

МЕЛА ШИПИНГ

ДПС

АУЗД№70217/13.05.2019

23

ГС№70197/12.01.22

КОНСОРЦИУМ НЕВА РЕНТ

ДПС

АУЗД №70197/13.05.2019

24

ГС№71880/12.01.22

БАБР ЕООД

ДПС

АУЗД№71880/17.07.2019

25

ГС№71708/12.01.22

ЕЛИСА ООД

ДПС

АУЗД№71708/01.08.2019

26

ГС№71884/12.01.22

ДЖИ ЕМ 2008

ДПС

АУЗД№71884/22.07.2019

27

ГС№71881/12.01.22

Лита груп еоод

ДПС

АУЗД№71881/17.07.2019

28

ГС№68878/12.01.22

СДРУЖЕНИЕ ПРВОСЛАВЕН ЦЕНТЪР

ДПС

АУЗД№68878/22.03.2019

29

ГС№68677/12.01.22

АРКАНЗАС ГРУП

ДПС

АУЗД№68677/12.04.2019

30

ГС№68895/12.01.22

БИ ЕНД СИ ЕООД

ДНИ ТБО

АУЗД№68895/25.03-2019

31

ГС№68603/12.01.22

ЕЛФ ГРУП

ДПС

АУЗД№68603/19.03-2019

32

ГС№68605/12.01.22

САЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕНД

ДПС

АУЗД№68605/16.03.2019

33

ГС№68623/12.01.22

ПЛАМЕН РУСЕВ ИЛИЕВ

ДПС

АУЗД№68623/22.03.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 12.01.2022 г. до 27.01.2022 г.

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 57 Последна промяна: 10:19:40, 13 януари 2022