Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 3 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

68347/03.02.2021

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПАУН ОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ68347-1, 68350-1, 68351-1/11.03.2019

2

69717/03.02.2021

ЮРКА ХРИСТОВА АЛИПИЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69717-1/15.04.2019

3

69747/03.02.2021

АНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69747-1/16.04.2019

4

70593/03.02.2021

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ САШЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70593-1/17.05.2019

5

72072/03.02.2021

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ФИЗИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72072-1/17.07.2019

6

72326/03.02.2021

ПАУЕРСКРИЙН БГ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72326-1/29.07.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 03.02.2021 г. до 18.02.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 411 Последна промяна: 11:14:29, 03 февруари 2021