Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 16 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 2 Март 2021, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

70469 / 16.02.2021 г.

ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ ОРЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ70469-1 от 15,05,2019 г.

2.

72682 / 16.02.2021 г.

АНТОН ДАНЧЕВ АНДРЕЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ72682-1 и ГЯ72683-1 от 08,08,2019 г.

3.

89979 / 16.02.2021 г.

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ДОЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ89979-1 от 06,11,2020 г.

4.

90185 / 16.02.2021 г.

„ДЖЕД“ ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ90185-1 от 17,11,2020 г.

5.

90344 / 16.02.2021 г.

АСЕН САШЕВ ЯНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ90344-1 от 26,11,2020 г.

6.

90644 / 16.02.2021 г.

ИРИНА ПОЛОНОВА СТОЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ90644-1 и ГЯ90645-1 от 04,12,2020 г.

7.

90742 / 16.02.2021 г.

СТОЯН ПЕТРОВ ПУМПАЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ90742-1 от 09,12,2020 г.

8.

90982 / 16.02.2021 г.

РАДКА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА

*********

АУЗ № ГЯ90982-1 от 21,12,2020 г.

9.

90988 / 16.02.2021 г.

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА

*********

АУЗ № ГЯ90988-1 от 21,12,2020 г.

10.

68590 / 16.02.2021 г.

ЕТ „МЕГИ-ЖИВКА ИВАНОВА“

*********

АУЗ №№: ГЯ68590-1 и ГЯ68592-1 от 13,03,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 490 Последна промяна: 09:47:08, 17 февруари 2021