Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Март 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 30 Март 2021, 00:00

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ68827-1/16.03.2021г.

 

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА МАВРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68827-1/25.03.2021г.

2

№ ММ69023-1/16.03.2021г.

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69023-1/25.03.2021г

3

№ ММ68810-1/16.03.2021г.

ДОРИС КО ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68810-1/13.09.2019г. №ММ73561-1/13.09.2019г. 

4

№ ММ72731-1/16.03.2021г.

АНДРОМЕДА ЕЛФОРС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ72731/09.08.2019г.

5

№ ММ74550-1/16.03.2021г.

АТАНАС МИЛЕВ МИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74550/18.11.2019г.

6

№ ММ74388 - 1/16.03.2021 г.

ТЕОДОРА ИВАНОВА БЕРБЕНЛИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74388 - 1/15.11.2019г.

№ ММ74387 - 1/15.11.2019г. 

7

№ММ74406-1/16.03.2021г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74406-1/15.11.2019г.

8

№ММ74557 - 1/19.11.2021 г.

ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ ГАНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74557 - 1/19.11.2019г.

9

№ ММ74576 – 1/16.03.2021 г.

 

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ81983 – 1/22.06.2020 г.

10

№ ММ74288-1/16.03.2021г.

 

АЛАН КОЛДУЕЛЛ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74288-1/14.11.2019г

Настоящият списък е в сила за периода от 16.03.2021 г. до 30.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 455 Последна промяна: 15:46:43, 17 март 2021