Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ88732-1/09.03.2023г.

АВИС ТРАНС ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88732-1/19.10.2020г.

2

№ ММ107012-1/09.03.2023г.

ВАЛЕРИ АРЕНА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ107012-1/24.11.2022г.

3

№ ММ79180-1/09.03.2023г.

ПЯТНИЦА 13 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ79180-1/27.05.2020г

4

№ ММ85733-1/09.03.2023г.

СТАНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85733-1/18.08.2020г. №ММ85735-1/18.08.2020г.

5

№ ММ89012-1/09.03.2023г.

СОНЯ ВЛАДИМИРОВА ТАШЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ89012-1/22.10.202

Настоящият списък е в сила за периода от 09.03.2023 г. до 23.03.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 174 Последна промяна: 11:41:16, 09 март 2023