Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 30 Март 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГС86356 - 1/15.03.2023 г.

ЖИВКО СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС86356 - 1/ 27.08.2020г.

2

№ ГС84219 - 1 / 15.03.2023 г.

ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС84219 -1/29.07.2020 г.

3

№ ГС86043 - 1/15.03.2023 г.

РАЙСКИ КЪТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС86043 - 1/ 24.08.2020 г.

4

№ ГС86068 - 1/15.03.2023 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС86068-1/24.08.2020 г.

5

№ ГС86062 - 1/15.03.2023 г.

НИКОЛАЙ МАНОИЛОВ ЖЕКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС86062 - 1/24.08.2020г.

6

№ ГС86061 - 1/15.03.2023 г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС86061 - 1/ 24.08.2020 г.

 

7

№ ГС84519 - 1/15.03.2023 г.

ДРАГОМИР НИКОЛОВ КИРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за прихващане или възстановяване

ГС84519 - 1/03.08.2020 г.

8

№ ГС77134 - 1/15.03.2023 г.

АЯКС ТРЕЙДИНГ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за прихващане или възстановяване

ГС77134 - 1/28.01.2020 г.

9

№ СМ107057 - 1/15.03.2023 г.

РУСИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за прихващане или възстановяване

СМ107057 - 1/28.11.2022 г.

10

№ СМ105936 - 1/15.03.2023 г.

ИВАН РАНГЕЛОВ ПАВЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за прихващане или възстановяване

СМ105936 - 1/02.11.2022 г.

11

№ СМ106132 - 1/15.03.2023 г.

ТЕМЕНУЖКА НЕДЯЛКОВА НЕДЯЛКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за прихващане или възстановяване

СМ106132 - 1/07.11.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.03.2023 г. до 30.03.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 42 Последна промяна: 12:09:30, 15 март 2023