Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 16 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 30 Март 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 85494-1/16.03.2023 г.

ГЕОРГИ ДЕНЕВ ТРОЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85492-1/13.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85494-1/13.08.2020 г.

2

№СВ 89496-1/16.03.2023 г.

ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89496-1/28.10.2020 г.

3

№СВ 89500-1/16.03.2023 г.

КАЛИНКА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89500-1/28.10.2020 г.

4

№СВ 90499-1/16.03.2023 г.

ДРАГОМИР МИЛАДИНОВ МОТОРДЖИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90499-1/02.12.2020 г.

5

№СВ 78633-1/16.03.2023 г.

ДОНИЧКА МАНОЛОВА КОВАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 78633-1/19.05.2020 г.

6

№СВ 80353-1/16.03.2023 г.

АНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80349-1/05.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80350-1/05.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80351-1/05.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80353-1/05.06.2020 г.

7

№СВ 77989-1/16.03.2023 г.

СВИЛЕН ДИМИТРОВ ДАЛАКМАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77989-1/13.05.2020 г.

8

№СВ 80334-1/16.03.2023 г.

ВЛАДИМИР КРАУЗЕ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 80333-1/05.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 80334-1/05.06.2020 г.

9

№СВ 77311-1/16.03.2023 г.

АНДРЕАС ЩЬОСЕЛ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77311-1/30.01.2020 г.

10

№ТИ 85206-1/16.03.2023 г.

ДИЯН РАНКОВ МИХАЙЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85206-1/10.08.2020 г.

11

№СВ 80864-1/16.03.2023 г.

ХРИСТО ЖЕКОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80864-1/10.06.2020 г.

12

№СВ 85336-1/16.03.2023 г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85336-1/12.08.2020 г.

13

№СВ 90101-1/16.03.2023 г.

ЯНКО НИКОЛОВ ХЪТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90101-1/12.11.2020 г.

14

№СВ 85621-1/16.03.2023 г.

ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА ЙОСИФОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85619-1/14.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85620-1/14.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85621-1/14.08.2020 г.

15

№СВ 85334-1/16.03.2023 г.

АСЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85334-1/12.08.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.03.2023 г. до 30.03.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 55 Последна промяна: 16:18:23, 16 март 2023