Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Април 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ИП8916.1_37830-1/23.03.2023 г.

ДЕНИС ТОНЕВ ТРОШЕВ

 

 

АУЗД № ИП8916.1_37830-1/10.09.20 г.

2

ИП86131/23.03.2023 г.

ЕЛЕНА СТОЙКОВА ВИДЕВА

 

 

АУЗД86131-1 /25.08.2020 г.

3

ИП85724-1/23.03.2023 г.

„В ИВ БГ“ ЕООД

 

 

АУЗД№ 85724/17.08.2020 Г.

4

ИП86837/23.03.2023 г.

АНЖЕЛИНА ДИМОВА СТОЙЧЕВА

 

 

АУЗД № 86837-1/11.09.2020Г.

5

ИП84307-1/23.03.2023 г.

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БОЕВА

 

 

АУЗД№ ИП84307-1/30.07.2020г.

6

ИП108465-1/23.03.2023 г.

ИЛОНА ТАКОВА

 

 

АУЗД№108465-1/09.02.2023 Г.

7

ИП108462-1/23.03.2023 г.

МАНУШ МАЛИНОВ МАЛОМИРОВ

 

 

АУЗД№

ИП108462 - 1/09.02.2023 Г..

8

ИП85854-1/23.03.2023 г.

„ПИ ЕН ПИ“ ЕООД

 

 

АУЗД№ИП85854/19.08.2020г.

9

ИП108390-1/31.01.2023 г.

ФАТМЕ ХАСАН МАЛОМИРОВА

 

 

АУЗД№

ИП108390 - 1/31.01.2023 Г.

10

ИП84449-1/23.03.2023 г.

ПЕНКА ДИМИТРОВА БУЙНОВА

 

 

АУЗД№ИП84449 - 1/31.07.2020г., ИП84447 - 1/31.07.2020г., ИП84450 - 1/31.07.2020г.

11

ИП84613-1/23.03.2023 г.

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КИРОВА

 

 

АУЗД№

ИП84613/03.08.2020Г.

12

ИП108234-1/23.03.2023 г.

СВЕТЛАНА ХИНЧЕВА ХИНЧЕВА

 

 

АУЗД№

ИП108234 - 1/17.01.2023 Г.

13

ИП77460-1/23.03.2023 г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОНДОВ

 

 

АУЗД№

ИП77460/24.02.2020Г. АУЗД№ИП77459/24.02.2020Г.

14

ИП77699-1/23.03.2023 г.

„КИТНОС“ ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП77699-1/04.03.2020Г.

15

ИП108301-1/23.03.2023 г.

ГЕРГАНА ДАРИНОВА УЗУНОВА

 

 

АУЗД№

ИП108301/18.01.2023Г.

16

ИП108296-1/23.03.2023 г.

МАРИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА

 

 

АУЗД№

ИП108296 - 1/18.01.2023 Г.

17

ИП108235-1/23.03.2023 г.

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП108235/17.01.2023Г.

18

ИП77574-1/23.03.2023 г.

ХРИСТО ЖЕКОВ ЖЕКОВ

 

 

АУЗД№ИП77574 - 1/27.02.2020 Г., ИП77573 - 1/27.02.2020 Г., ИП77571 - 1/27.02.2020 Г.

19

 

ИП81654-1/23.03.2023 г.

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ НИЧАЕВ

 

 

АУЗД№

ИП81654/18.06.2020Г

20

ИП83585-1/23.03.2023 г.

ВЪЛКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

 

АУЗД№

ИП83585 - 1/09.07.2020 Г. АУЗД№ИП83592/09.07.2020Г

21

ИП108205-1/23.03.2023 г.

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

 

 

АУЗД№

ИП108205-1/16.01.2023Г., ИП108204-1/16.01.2023Г. , ИП108203-1/16.01.2023Г.

22

ИП108211-1/23.03.2023 г.

ГЕНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП108211 - 1/16.01.2023 Г.

23

ИП79119-1/23.03.2023 г.

НЕВЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 

АУЗД№

ИП79119/27.05.2020Г.

24

ИП79125-1/23.03.2023 г.

ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ГУЖГУЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП79125 - 1/27.05.2020 Г.

25

ИП84601-1/23.03.2023 г

ДЖОВАНИ СТОЯНОВ БЪЧВАРОВ

 

 

АУЗД№

ИП84600/03.08.2020Г.

26

ИП108228-1/23.03.2023 г.

РУСЛАНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

 

 

АУЗД№

ИП108228-1/17.01.2023Г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 23.03.2023г.- 07.04.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 153 Последна промяна: 14:44:54, 24 март 2023