Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 29 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 13 Април 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 85056 - 1/29.03.2023 г.

ИЛИАНА ДИМОВА КАБАТАШ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 85056 - 1/ 07.08.2020г.

2

№ ТИ 85246 - 1 / 29.03.2023 г.

МАРГАРЕТ МЕРИ МАКГЛИН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ85246 - 1/11.08.2020г.

3

№ ТИ 88889 - 1/29.03.2023 г.

АНТОНИЯ ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ88889 - 1/ 20.10.2020 г.

4

№ ТИ 81162 - 1 /29.03.2023 г.

ДЕЛЧО АНГЕЛОВ МЕЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 81161 - 1/ 12.06.2020 г.

ТИ 81162 - 1/ 12.06.2020 г.

5

№ ТИ 83970 - 1/29.03.2023 г.

ЯВОР ПАВЛИНОВ КРЪСТЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 83969 - 1/ 20.07.2020г.

№ ТИ 83970 - 1/ 20.07.2020г.

6

№ ТИ 84141 - 1/29.03.2023 г.

ВИОЛЕТА КЪНЧЕВА КЪНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84115 - 1/ 27.07.2020г.

№ ТИ 84115 - 1/ 27.07.2020г.

7

№ ТИ 84232 - 1/29.03.2023 г.

ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 84229 - 1 / 29.07.2020 г.

ТИ 84230 - 1 / 29.07.2020 г.

ТИ 84231 - 1 / 29.07.2020 г.

ТИ 84232 - 1 / 29.07.2020 г.

8

№ ТИ 79209 - 1 /29.03.2023 г.

РЕККИЯ КРИСТИЯН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 79208 - 1/ 27.05.2020 г.

ТИ 79209 - 1/ 27.05.2020 г.

9

№ ТИ 80514 - 1 /29.03.2023 г.

ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 80514 - 1/ 08.06.2020г.

10

№ ТИ 81823 - 1/29.03.2023 г.

ХРИСТОС РАДЕВ ВЕЛИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 81823 - 1/ 19.06.2020г.

11

№ ТИ 77995 - 1 /29.03.2023 г.

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 77995 - 1 / 14.05.2020 г.

12

№ ГС80703 - 1/29.03.2023 г.

ДЕНИ РЕДЖИНАЛД ПИЙЗ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС80703 - 1/ 10.06.2020г.

13

№ ГС82469 - 1/29.03.2023 г.

КАТЯ ИВАНОВА ПРОЙКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС82469 - 1/ 25.06.2020 г.

14

№ СМ106733 - 1/29.03.2023 г.

МАРИНА ИВАНОВА МАВРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ106733 - 1/23.09.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.03.2023 г. до 13.04.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 80 Последна промяна: 10:06:35, 29 март 2023