Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 5 Май 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 19 Май 2023, 00:00

   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

84066 / 05.05.2023 г.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

*********

АУЗ ГЯ84066-1 от 24.07,2020 г.

2.

84653 / 05.05.2023 г.

ЦВЕТИЛИНА ХРИСТОВА КИРОВА

*********

АУЗ ГЯ84653-1 от 04.08,2020 г.

3.

85447 / 05.05.2023 г.

„ВАДОКС“ ООД

*********

АУЗ ГЯ85447-1 от 13.08,2020 г.

4.

88566 / 05.05.2023 г.

НАТАЛЬЯ ГЕНАДЬЕВНА АФОНИНА

 

АУЗ ГЯ88566-1 от 14.10,2020 г.

5.

89141 / 05.05.2023 г.

ПЕТЪР ГОЧЕВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ ГЯ89141-1 от 23.10,2020 г.

6.

89231 / 05.05.2023 г.

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДАНДИЕВ

*********

АУЗ №: ГЯ89231-1 и ГЯ89232-1 от 26.10,2020 г.

7.

89991 / 05.05.2023 г.

ИВАН МИХОВ МИХОВ

*********

АУЗ ГЯ89991-1 и ГЯ89992-1 от 06.11,2020 г.

8.

90032 / 05.05.2023 г.

ДРАГАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

*********

АУЗ ГЯ90032-1 от 09.11,2020 г.

9.

90074 / 05.05.2023 г.

СТОЯН ТАЧОВ ТАЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ90074-1 от 10.11,2020 г.

10.

106641 / 05.05.2023 г.

„СТЕНИСОФТ“ ЕООД

*********

АУЗ №: ГЯ106641-1 и ГЯ106642-1 от 17.11,2022 г.

11.

105750 / 05.05.2023 г.

СВЕТОСЛАВ КИРЯКОВ – СИНДИК НА „ДИЯ ИНВЕСТМЪНТ ТУРС“ ЕООД

*********

АУЗ №: ГЯ105750-1 и ГЯ105751-1 от 31.10,2022 г.

12.

78707 / 05.05.2023 г.

ИЛИЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

*********

АУЗ №: ГЯ78707-1; ГЯ78709-1; ГЯ78710-1 и ГЯ78711-1 от 20.05,2020 г.

13.

80826 / 05.05.2023 г.

„ПАЛМИРА АВТОТРЕДИНГ“ ЕООД

*********

АУЗ №: ГЯ80826-1 и ГЯ80827-1 от 10.06,2020 г.

14.

84222 / 05.05.2023 г.

ЕТ „ЕЛИ 95 – ГАЛИН ГОСПОДИНОВ“

*********

АУЗ ГЯ84222-1 от 29.07,2020 г.

15.

107861 / 05.05.2023 г.

ГИНА АТАНАСОВА ДИМОВА

*********

АУЗ ГЯ107861-1 от 19.12,2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.05.2023 г. до 19.05.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 173 Последна промяна: 13:25:24, 05 май 2023