Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Май 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 29 Май 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ИП91170-1/12.05.2023 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

ДНИ, ТБО

АУЗД № ИП91170-1/18.03.21 г., ИП61423.2-1/26.03.18 г., ИП91168-1/18.03.21 г., ИП61428.2-1/26.03.21 г.

2

ИП61428.1-1/12.05.2023 г.

ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

ДНИ, ТБО

АУЗД61428.1-1 /26.03.2018 г., АУЗД61423.1-1 /26.03.2018 г., АУЗД91164-1 /18.03.2022 г.

3

ИП96527-1/12.05.2023 г.

ДОБРИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№ 96527-1/16.12.2019 Г., АУЗД№ 76273-1/16.12.2019 Г.

4

ИП95873/12.05.2023 г.

ВИКТОР НИКОЛАЕВЕЧ ОЗЕРЕВ

 

 

ДНИ, ТБО

АУЗД № 95873-1/13.09.2021Г.

 

5

ИП99338-1/12.05.2023 г.

ЙОРДАН ТОДОРОВ СТАЙКОВ

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№ ИП99338-1/28.04.2022г.

6

ИП79318-1/12.05.2023 г.

СТОЯНКА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№79318-1/28.05.2020 Г.

7

ИП86020-1/12.05.2023 г.

ВОЙКУДАНИЕЛ ФЛОРИН

 

МПС

АУЗД№

ИП86020 - 1/20.08.2020 Г.

8

ИП85873-1/12.05.2023 г.

ЕЛЕНА ИВАНОВА РАДЕВА

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№ ИП85873/18.08.2020г

9

ИП86001-1/12.05.2023 г.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№ИП86001 - 1/20.08.2020 Г., АУЗД№ИП86000 - 1/20.08.2020 Г.

 

10

ИП86019-1/12.05.2023 г.

МИЛЕН НИКОЛОВ МИНЧЕВ

 

МПС

АУЗД№ИП86019 - 1/20.08.2020г.

11

ИП85856-1/12.05.2023 г.

АЛМИ ПЛЮС

 

МПС

АУЗД№ИП85856/19.08.2020Г.

 

12

ИП84615-1/12.05.2023 г.

СТЕФАН ПАВЛОВ НИКОЛОВ

 

МПС

АУЗД№ИП84615 - 1/03.08.2020 Г.

13

ИП84453-1/12.05.2023 г.

ИННА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА

 

ДНИ, ТБО

АУЗД№ИП84453 - 1/31.07.2020 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 12.05.2023 г.- 29.05.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 72 Последна промяна: 11:07:54, 12 май 2023