Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 18 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 2 Април 2021, 00:00

              Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

74094/18.03.2021

ПИТЪР КЪНИНГАМ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74094-1/12.11.2019

2

74654/18.03.2021

ЕЛИСАВЕТА НЕДЕЯЛКОВА СТОЯНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74654-1/19.11.2019

3

75123/18.03.2021

СЛАВЧО КРАЛЕВ ИВАНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75123-1, 75122-1, 75120-1, 75119-1/27.11.2019

4

75956/18.03.2021

СИМЕОН АНДИОНОВ КОСТАДИНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75956-1/11.12.2019

5

76074/18.03.2021

МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76074-1/12.12.2019

6

76090/18.03.2021

ТОТКО СТАНИМИРОВ АНГЕЛОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76090-1/12.12.2019

7

76147/18.03.2021

ПЕТЪР НИКОКЛОВ ПАНЧОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76147-1, 76143-1/13.12.2019

8

76240/18.03.2021

СТИЛСТРОЙ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76240-1/16.12.2019

9

76600/18.03.2021

АНТОНИЯ ИВАНОВА РАЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76600-1/08.01.2020

10

89306/18.03.2021

СИДЕР СТАНЧЕВ САВОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ89306-1, 89304-1/26.10.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 18.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 488 Последна промяна: 11:33:13, 18 март 2021