Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 16 Май 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 31 Май 2023, 00:00

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГС89945 - 1/16.05.2023 г.

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ТЕНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89945 - 1/ 05.11.2020г.

2

№ ГС83291 - 1/ 16.05.2023 г.

ЕМИЛИЯ ИВАЙЛОВА БЛИКЕР-ЙЕПСЕН

*******

Данък върху превозните средства

Такса Куче

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС83290 -1/07.07.2020г.

ГС83291 -1/07.07.2020г.

3

№ ГС79887 - 1/16.05.2023 г.

МАРТИН СТИВЪН КАЛАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС79887 - 1/ 03.06.2020 г.

4

№ ГС79219 - 1/16.05.2023 г.

НОА ВАРНА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС79219 - 1/ 28.05.2020 г.

5

№ ГС89556 - 1/16.05.2023 г.

ФОРТУНА 7 - БГ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89556 - 1/ 29.10.2020 г.

6

№ ГС89836 - 1/16.05.2023 г.

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ОРМАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89836 - 1/ 04.11.2020г.

7

№ ГС89657 - 1/16.05.2023 г.

ДЕЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89657 - 1/ 29.10.2020 г.

8

№ СМ107817 - 1/16.05.2023 г.

БРАНИМИР СТЕФКОВ АСЕНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ107817 - 1/16.12.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 138 Последна промяна: 10:33:43, 16 май 2023