Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 16 Май 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 31 Май 2023, 00:00

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 87121-1/16.05.2023 г.

ПЕМБЕ ВЕЛИ ЮМЕР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87121-1/17.09.2020 г.

2

№СВ 88279-1/16.05.2023 г.

ВЕНЕТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88279-1/08.10.2020 г.

3

№СВ 106068-1/16.05.2023 г.

ИВАН ПЕНЕВ СТАНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ГС70389-1/13.05.2019 г., Акт за установяване на задължение по декларация №ГС71575-1/05.07.2019 г., Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 106068-1/03.11.2022 г.

4

№ТИ 80105-1/16.05.2023 г.

ЖИВКО ИВАНОВ МИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80105-1/04.06.2020 г.

5

№ТИ 83314-1/16.05.2023 г.

АННА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83314-1/07.07.2020 г.

6

№ТИ 80984-1/16.05.2023 г.

ЖИВКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80984-1/16.05.2020 г.

7

№ТИ 79864-1/16.05.2023 г.

ОРЛОЕВБИЛД ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79859-1/03.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79860-1/03.06.2020 г. Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79861-1/03.06.2020 г. Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79862-1/03.06.2020 г. Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79863-1/03.06.2020 г. Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79864-1/03.06.2020 г.

8

№ТИ 78034-1/16.05.2023 г.

ФОКСА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ТИ 78034-1/14.05.2020 г.

9

№ТИ 79581-1/16.05.2023 г.

ВАНДАРОС - ПЕТЪР ВАНДАРОВ ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ТИ 79579-1/01.06.2020 г., Акт за установяване на задължение по декларация №ТИ 79580-1/01.06.2020 г., Акт за установяване на задължение по декларация №ТИ 79581-1/01.06.2020 г.,

10

№ТИ 80428-1/16.05.2023 г.

Б Г Л- ГРОУП ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80427-1/08.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80428-1/08.06.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 188 Последна промяна: 14:42:31, 16 май 2023