Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 22 Август 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 7 Септември 2023, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Акт за прихващане или възстановяване.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

76832/22.08.2023

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76832-1, 76831-1/22.01.2020

2

110978/22.08.2023

АПОСТОЛ СТАВРЕВ АТАНАСОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ110978-1/03.08.2023

3

9418/22.08.2023

ИНА ТРИФОНОВА БЪЧВАРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №9418/12.06.2023

4

9418.1/22.08.2023

ЕМИЛ ЗДРАВКОВ БЪЧВАРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за прихващане или възстановяване №9418.1/12.06.2023

Настоящият списък е в сила за периода от 22.08.2023 г. до 07.09.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 215 Последна промяна: 11:02:00, 22 август 2023