Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 26 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 10 Ноември 2023, 00:00

   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ТИ 80509-1/26.10.2023 г.

АЛЕКСАНДЪР МАРТИНОВ АЛДИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80506-1/08.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80507-1/08.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80508-1/08.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80509-1/08.06.2020 г.

2

№ТИ 88177-1/26.10.2023 г.

ДАРИН ДИМИТРОВ БУЛАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88173-1/08.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88175-1/08.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88177-1/08.10.2020 г.

3

№СВ 90046-1/26.10.2023 г.

ЯНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90046-1/10.11.2020 г.

4

№ТИ 84209-1/26.10.2023 г.

РОШ М ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84209-1/29.07.2020 г.

5

№СВ 88813-1/26.10.2023 г.

ЕЛКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88813-1/20.10.2020 г.

6

№СВ 89096-1/26.10.2023 г.

ФРЕДЕРИК ПИЕР Т Д НЕЕФ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89096-1/22.10.2020 г.

7

№СВ 88786-1/26.10.2023 г.

СВЕТЛАН ДИМОВ ТЕНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88786-1/19.10.2020 г.

8

№СВ 86747-1/26.10.2023 г.

ЯНСТРОЙ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 86746-1/09.09.2020 г., Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 86747-1/09.09.2020 г.

9

№СВ 87428-1/26.10.2023 г.

ХРИСТИАНА ИВАНОВА КАМБУРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 87428-1/24.09.2020 г.,

10

№СВ 73230-1/26.10.2023 г.

МИЛА АНГЕЛОВА МОСКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73230-1/03.08.2019 г.

11

№ТИ 88114-1/26.10.2023 г.

АРСО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88114-1/06.10.2020 г.

12

№СВ 96483-1/26.10.2023 г.

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 96483-1/06.10.2021 г.

13

№СВ 96484-1/26.10.2023 г.

ДАРИАН СВЕТОСЛАВОВ АНДРЕЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 96484-1/06.10.2021 г.

14

№СВ 88200-1/26.10.2023 г.

ЩЕРЮ МАРТИНОВ СЕРБЕЗОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88200-1/08.10.2020 г.

15

№СВ 86607-1/26.10.2023 г.

ДИМО МИЛЧЕВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86606-1/13.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86607-1/13.09.2020 г.

16

№СВ 90002-1/26.10.2023 г.

СТАЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90002-1/06.11.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 26.10.2023 г. до 10.11.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 102 Последна промяна: 15:46:54, 26 октомври 2023