Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 8 Ноември 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 22 Ноември 2023, 00:00

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

75799 / 08.11 .2023 г.

НИКОЛИНА НИКОЛОВА РАДЕВА

*********

АУЗ ГЯ75799-1 от 10.12,2019 г.

2.

78164 / 08.11 .2023 г.

НЕДКО ВЪЧЕВ ЦВЕТАНОВ

*********

АУЗ №: ГЯ78164-1] ГЯ78166-1 r ГЯ78167-1 от 15.05,2020 г.

3.

82452 / 08.11 .2023 г.

СТЕЛА ДИМОВА СЛАВОВА

*********

АУЗ ГЯ82452-1 от 24.06,2020 г.

4.

85136 / 08.11 .2023 г.

ЯНКА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

 

АУЗ №: ГЯ85136 -1 и ГЯ85137 -1 от 10.08,2020 г.

5.

86889 / 08.11 .2023 г.

ИВАН АТАНАСОВ ДЕЛИАТАНАСОВ

*********

АУЗ №: ГЯ86889-1 и ГЯ86890-1 от 11.09,2020 г.

6.

89623 / 08.11 .2023 г.

ФАТМЕ ИДИРИЗ ПАПИН

*********

АУЗ №: ГЯ89623-1 и ГЯ89625-1 от 29.10,2020 г.

7.

89738 / 08.11 .2023 г.

САШО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

*********

АУЗ №: ГЯ89738-1 и ГЯ89739-1 от 30.10,2020 г.

8.

89760 / 08.11 .2023 г.

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЮСЕИН

*********

АУЗ ГЯ89760-1 от 02.11,2020 г.

9.

90678 / 08.11 .2023 г.

ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА ИЛЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ90678-1 от 07.12,2020 г.

10.

90679 / 08.11 .2023 г.

ЕМИЛ МАРИНОВ ИЛЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ90679-1 от 07.12,2020 г.

11.

110984 / 08.11 .2023 г.

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

*********

АУЗ ГЯ110984-1 от 04.08,2023 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.11.2023 г. до 22.11.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 73 Последна промяна: 15:16:42, 08 ноември 2023