Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Ноември 2023, 15:22
Валидно до: Петък, 24 Ноември 2023, 00:00

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 78680 - 1/09.11.2023 г.

ПАРАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 78680 - 1/ 19.05.2020 г.

2

№ СМ112719 - 1/ 09.11.2023 г.

ФУДЖИМОТО МАСАКАЗУ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ112719 - 1/19.09.2023 г.

3

№ СМ112129 - 1/09.11.2023 г.

НЕЛА СТЕФАНОВА ТИНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СМ112128-1/30.08.2023 г.

№ СМ112129-1/30.08.2023 г.

4

№ СМ110340 - 1/09.11.2023 г.

СИЛВИЯ АРСОВА ХУМАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ТИ 92759 - 1/ 25.05.2021 г

ТИ 92760 - 1/ 25.05.2021 г.

№ ТИ 92761 - 1/ 25.05.2021 г.

№ СМ110338 - 1/ 19.07.2023 г.

№ СМ110339 – 1/19.07.2023 г.

№ СМ110340 - 1/ 19.07.2023 г.

Отг. № 9598/ 09.08.2023 г.

5

№ СМ111007 - 1/09.11.2023 г.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Такса куче

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГС80643-1/09.06.2020г.

ГС80644-1/09.06.2020г.

ГС80645-1/09.06.2020г.

СМ110995-1/04.08.2023г.

СМ111002-1/04.08.2023г.

СМ111003-1/04.08.2023г.

СМ111004-1/04.08.2023г.

СМ111005-1/04.08.2023г.

СМ111006-1/04.08.2023г.

СМ111007-1/04.08.2023г.

6

№ СМ111816 - 1 /09.11.2023 г.

РАДОСТИН АНГЕЛОВ РАДИЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ111816 - 1/ 24.08.2023 г.

 

7

№ СМ111815 - 1/09.11.2023 г.

МИМА СИМЕОНОВА РАДИЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ111815 - 1/ 24.08.2023 г.

8

№ СМ112898 - 1/09.11.2023 г.

МИЛЕНА АЛИПИЕВА МАРИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

СМ112897 - 1/ 25.09.2023 г.

СМ112898 - 1/ 25.09.2023 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 09.11.2023 г. до 24.11.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 66 Последна промяна: 15:23:46, 09 ноември 2023