Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 21 Февруари 2024, 15:39
Валидно до: Четвъртък, 7 Март 2024, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ809803 - 1/21.02.2024 г.

ЗОРКА АСЕНОВА САЛИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ80980-1/11.06.2020г.

2

№ ММ114854 - 1/21.02.2024 г.

 

ЙОВКА АТАНАСОВА ПАРИЧКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№114854-1/19.12.2023г.

3

№ ММ113632 - 1/21.02.2024 г.

ДИМО АТАНАСОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№113632-1/17.10.2023г.

4

№ ММ85736 - 1/21.02.2024 г.

ДЕМИР КАМЕНОВ КЕХАЙОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ85736-1/18.08.2020г

5

№ ММ87487 - 1/21.02.2024 г.

НИКОЛАЙ ВЕРГИЛОВ ЦАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ87487-1/24.09.2020г

6

№ ММ87694 - 1/21.02.2024 г.

НАТАЛИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Такса куче

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87694-1/29.09.2020г; №ММ87695-1/29.09.2020г 

7

№ ММ83117 - 1/21.02.2024 г.

СМС ПРОПЪРТИ РЕНОВЕЙШЪН СЪРВИСЕС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

 

ММ83117-1/03.07.2020г.

8

№ ММ77304 - 1/21.02.2024 г.

ЗОРКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ77304-1/30.01.2020г

Настоящият списък е в сила за периода от 21.02.2024 г. до 07.03.2024 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 83 Последна промяна: 15:41:55, 21 февруари 2024