Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 26 Март 2024, 11:46
Валидно до: Сряда, 10 Април 2024, 00:00

 

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ТИ 83738-1/26.03.2024 г.

ГЕОРГИ ЖЕЛЕЗЧЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83737-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83738-1/10.07.2020 г.

2

№ТИ 90490-1/26.03.2024 г.

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 90490-1/02.11.2020 г.

3

№ТИ 88669-1/26.03.2024 г.

ЕЛЕНКА АСЕНОВА РАДЕВА

*******

Такса куче

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88669-1/16.10.2020 г.

4

№ТИ 84004-1/26.03.2024 г.

МАНЯ ДИМИТРОВА БОЖКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84004-1/22.07.2020 г.

5

№ТИ 83484-1/26.03.2024 г.

АСЕН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83484-1/08.07.2020 г.

6

№ТИ 85201-1/26.03.2024 г.

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85201-1/10.08.2020 г.

7

№ТИ 85225-1/26.03.2024 г.

ХЮСЕИН АХМЕД ЮСМЕН

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85221-1/11.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85224-1/11.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85225-1/11.08.2020 г.

8

№ТИ 78944-1/26.03.2024 г.

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ЛАПЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 78943-1/22.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 78944-1/22.05.2020 г.

9

№ТИ 86449-1/26.03.2024 г.

МАРТИН ВИДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86449-1/31.08.2020 г

10

№ТИ 84492-1/26.03.2024 г.

ДОНЧО КАЛУДОВ КАЛУДОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84491-1/31.07.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84492-1/31.07.2020 г

11

№ТИ 84401-1/26.03.2024 г.

ЯНКА ВАСИЛЕВА БОДУРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84400-1/30.07.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84401-1/30.07.2020 г

12

№ТИ 89289-1/26.03.2024 г.

ДЕЛЯНА СЛАВОВА ПЕЙКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89289-1/26.10.2020 г

13

№ТИ 85065-1/26.03.2024 г.

СТЕФАН СВЕТОСЛАВОВ КАЛМУКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85065-1/07.08.2020 г.

14

№ТИ 80103-1/26.03.2024 г.

ЗЛАТИНА АПОСТОЛОВА ЧОРИО

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80102-1/04.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80103-1/04.06.2020 г.

15

№ТИ 87727-1/26.03.2024 г.

ЯНЧО АНГЕЛОВ КАЙРЯКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87727-1/29.09.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 26.03.2024 г. до 10.04.2024 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 96 Последна промяна: 11:51:56, 27 март 2024