Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 1 Април 2024, 16:38
Валидно до: Вторник, 16 Април 2024, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 85181-1/01.04.2024 г.

ЛИДА ИВАНОВА ГЪДЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85181-1/10.08.2020 г.

2

№СВ 87410-1/01.04.2024 г.

АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАХАРИЕВА-МАРИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87408-1/23.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87410-1/23.09.2020 г.

3

№СВ 88102-1/01.04.2024 г.

АНДРИАН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88100-1/06.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88102-1/06.10.2020 г.

4

№СВ 85815-1/01.04.2024 г.

СТАНИСЛАВ ГЕННАДЪЕВИЧ ПОТРОХОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85815-1/18.08.2020 г.

5

№СВ 89102-1/01.04.2024 г.

ПЕТЯ ТОДОРОВА ПЕНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89102-1/22.10.2020 г.

6

№СВ 86600-1/01.04.2024 г.

СТЕЙНАР ХЮГО ПЕДЕРСЕН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86600-1/03.09.2020 г.

7

№СВ 90497-1/01.04.2024 г.

ПЕНКА ДИНКОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90497-1/02.12.2020 г.

8

№СВ 90496-1/01.04.2024 г.

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90496-1/02.12.2020 г.

9

№СВ 90454-1/01.04.2024 г.

АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90454-1/01.12.2020 г

10

№СВ 87124-1/01.04.2024 г.

НУРИ ВЕЛИ ТЮЛИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87124-1/17.09.2020 г

 

11

№СВ 90347-1/01.04.2024 г.

ДОНКА АНДОНОВА НИКОЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90347-1/01.07.2020 г

12

№СВ 86100-1/01.04.2024 г.

БИСЕРКА ИВАНОВА МАЙСТОРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86099-1/24.08.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86100-1/24.08.2020 г

13

№СВ 90240-1/01.04.2024 г.

КОСТАДИНКА КИРЯКОВА ПАЗДЕРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90240-1/18.11.2020 г.

14

№СВ 79845-1/01.04.2024 г.

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79844-1/02.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79845-1/02.06.2020 г.

15

№СВ 80623-1/01.04.2024 г.

ИВАН ДИМИТРОВ КИСКИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80623-1/08.06.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 01.04.2024 г. до 16.04.2024 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 108 Последна промяна: 16:43:18, 01 април 2024