Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 30 Април 2024, 16:15
Валидно до:

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ТИ 78212-1/15.04.2024 г.

СВЕТЛАНА ЧАНЕВА ЧАНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 78212-1/15.05.2020 г.

2

№ТИ 83074-1/15.04.2024 г.

АЙЛИЙН МЪРФИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83074-1/03.07.2020 г.

3

№ТИ 85582-1/15.04.2024 г.

ВЕЛИЧКА ПЕНЧЕВА БОЯДЖИЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85582-1/14.08.2020 г.

4

№ТИ 86371-1/15.04.2024 г.

АРТУР ШАРКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86371-1/27.08.2020 г.

5

№ТИ 83555-1/15.04.2024 г.

АСЕН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83553-1/09.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83554-1/09.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83555-1/09.07.2020 г.

6

№ТИ 87163-1/15.04.2024 г.

РАЧО ПЕТКОВ САВОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87163-1/17.09.2020 г.

7

№ТИ 87236-1/15.04.2024 г.

РУМЕН ВЪЛЧЕВ СТАНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87236-1/18.09.2020 г.

8

№ТИ 88696-1/15.04.2024 г.

ОГНЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА

*******

Такса за притежаване на куче

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 88696-1/19.10.2020 г.

9

№ТИ 85596-1/15.04.2024 г.

ХРИСТО ПЕТРОВ КАРАКАШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85596-1/14.08.2020 г

10

№ТИ 84393-1/15.04.2024 г.

ВАСИЛ ДАНКОВ ВИТКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84393-1/30.07.2020 г

11

№ТИ 84008-1/15.04.2024 г.

СТАВРИН МИХАЙЛОВ ГИНООЛУ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84008-1/22.07.2020 г

12

№ТИ 83075-1/15.04.2024 г.

МАРГАРЕТ ЕЛИЗАБЕТ КРАНИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83075-1/03.07.2020 г

13

№ТИ 79210-1/15.04.2024 г.

НЕДКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 79210-1/27.05.2020 г.

14

№ТИ 89262-1/15.04.2024 г.

ДИМКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89262-1/26.10.2020 г.

 

15

№ТИ 85233-1/15.04.2024 г.

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85232-1/11.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 85233-1/11.08.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 98 Последна промяна: 16:17:29, 15 април 2024