Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 11 Юни 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 25 Юни 2021, 00:00

          Уведомяваме лицата в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за продължаване срока на ревизия.

           В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

3 / 1 / 17.05.2021 г.

МАРТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

*********

Заповед  за продължа-ване срока на ревизия № 3 / 1 / 17.05.2021 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 11.06.2021 г. до 25.06.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 211 Последна промяна: 13:42:51, 11 юни 2021