Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Петък, 10 Май 2024, 16:18
Валидно до: Понеделник, 27 Май 2024, 00:00

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 90306-1/10.05.2024 г.

РОСИЦА МИЛЧЕВА ЦЕКОВА-ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90306-1/23.11.2020 г.

2

№СВ 90597-1/10.05.2024 г.

ВЕЛИСЛАВА МАНЧЕВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90592-1/03.12.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90593-1/03.12.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90594-1/03.12.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90595-1/03.12.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90596-1/03.12.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90597-1/03.12.2020 г.

3

№СВ 86417-1/10.05.2024 г.

МАРИЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86417-1/28.08.2020 г.

4

№СВ 90509-1/10.05.2024 г.

АРАПБАЕВ РАШИД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90509-1/02.12.2020 г.

5

№СВ 89522-1/10.05.2024 г.

ДИАН ЯНКОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89521-1/28.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89522-1/28.10.2020 г.

6

№СВ 89200-1/10.05.2024 г.

ПЕТЯ ДЕЛЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89200-1/23.10.2020 г.

7

№СВ 79848-1/10.05.2024 г.

НЕЛИ НИКОЛАЕВА МЕЧКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79848-1/02.06.2020 г.

8

№СВ 115315-1/10.05.2024 г.

КРУПАЛ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 115287-1/16.04.2024 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 115288-1/16.04.2024 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 115315-1/29.04.2024 г.

9

№СВ 115316-1/10.05.2024 г.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 108502-1/14.02.2023 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 108503-1/14.02.2023 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 108504-1/14.02.2023 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 115316-1/29.04.2024 г

10

№СВ 90623-1/10.05.2024 г.

САТКОМ ИЗТОК ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90623-1/04.12.2020 г

11

№СВ 79609-1/10.05.2024 г.

КУИН – ДИС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79601-1/01.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79603-1/01.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79605-1/01.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79607-1/01.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79608-1/01.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79609-1/01.06.2020 г

12

№СВ 82053-1/10.05.2024 г.

ПРИЛЕП-2 ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 82043-1/22.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 82046-1/22.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 82048-1/22.06.2020 г

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 82053-1/22.06.2020 г

13

№СВ 86727-1/10.05.2024 г.

БУРГОС ТРЕЙД ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86727-1/09.09.2020 г.

14

№СВ 90601-1/10.05.2024 г.

КЛИМА ПАРТНЕРС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90601-1/03.12.2020 г.

15

№СВ 83362-1/10.05.2024 г.

МУЛТИСКАНДИНАВИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83360-1/08.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83361-1/08.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83362-1/08.07.2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 10.05.2024 г. до 27.05.2024 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 79 Последна промяна: 16:20:15, 10 май 2024