Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 20 Май 2024, 13:25
Валидно до: Вторник, 4 Юни 2024, 00:00

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 83726-1/20.05.2024 г.

БОДЕХ-БЪЛГАРИЯ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83707-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83708-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83709-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83710-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83711-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83712-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83713-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83714-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83715-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83716-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83717-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83718-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83719-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83720-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83721-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83722-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83723-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83724-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83725-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83726-1/10.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ММ 104530-1/29.09.2022 г.

2

№ТИ 86277-1/20.05.2024 г.

ЕЛЕНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86277-1/26.08.2020 г.

3

№ТИ 87851-1/20.05.2024 г.

ЛЕНИН СТАНЧЕВ МИНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87850-1/30.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 87851-1/30.09.2020 г.

4

№ТИ 89688-1/20.05.2024 г.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89688-1/30.10.2020 г.

5

№ТИ 84761-1/20.05.2024 г.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 84761-1/04.08.2020 г.

6

№ТИ 86448-1/20.05.2024 г.

ВАСКО ОРЛИНОВ АНТОНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 86448-1/31.08.2020 г.

7

№ТИ 83513-1/20.05.2024 г.

ГЕОРГИ СТАМОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83512-1/09.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 83513-1/09.07.2020 г.

8

№ТИ 89540-1/20.05.2024 г.

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 89540-1/28.10.2020 г.

9

№ТИ 80949-1/20.05.2024 г.

НАДЯ ЗЛАТКОВА АСЕНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 80949-1/11.06.2020 г.

10

№ТИ 81834-1/20.05.2024 г.

МИНКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ТИ 81834-1/19.06.2020 г

Настоящият списък е в сила за периода от 20.05.2024 г. до 04.06.2024 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 80 Последна промяна: 13:27:26, 21 май 2024