Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 19 Август 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 2 Септември 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ68528-1/19.08.2021г.

СЕРГЕЙ ЯНКОВ ЯНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68528-1/13.03.2019г

2

№ ММ68457-1/19.08.2021г.

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ68457-1/12.03.2019г

3

№ ММ69840-1/19.08.2021г.

СТК ЛУКАС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69837-1/17.04.2019г №ММ69838-1/17.04.2019г №ММ69839-1/17.04.2019г №ММ69840-1/17.04.2019г.

4

№ ММ69462-1/19.08.2021г.

ДЖЕЙ ДИ КАРТЪР

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69462-/08.04.2019г.

5

№ ММ73567-1/19.08.2021г.

МЮМЮН МЕХМЕТ МЮМЮН

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73567-1/16.09.2019г.

6

№ ММ71302-1/19.08.2021г.

 

ЕТ РАЛИ ПЕНКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71302-1/25.06.2019г.

7

№ ММ70675 - 1/27.05.2021 г.

 

РЕНИКИ ТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ70675-1/27.05.2019г.

№ ММ70676-1/27.05.2019г.

8

№ ММ73587-1/19.08.2021г.

 

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73587-1/16.09.2019г.

9

№ ММ91033 - 1/19.08.2021 г.

 

СВЕТОСЛАВ ЧАНКОВ НЕДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ91033 - 1/19.01.2021г.

10

№ ММ9393 – 1/19.08.2021 г.

 

КАЛИНКА НЕВЕНОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ93393 – 1/17.06.2021г.

11

№ 74555-1/19.08.2021г.

ЮЛИЯН РАЙКОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ74555-1/19.11.2019г

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.08.2021 г. до 03.09.2021 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 803 Последна промяна: 15:01:25, 20 август 2021