Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 2 Март 2021, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

69603/16.02.2021

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69603-1, 69601-1, 69598-1/10.04.2019

2

70119/16.02.2021

СИМО МИЛАНОВ АНГЕЛОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ70119-1/30.04.2019

3

72363/16.02.2021

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ БОГДАНОВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72363-1/30.07.2019

4

74751/16.02.2021

ВЕЛИН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74750-1/21.11.2019

5

74878/16.02.2021

ЦОНКА МИТКОВА ПЕТРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74878-1/25.11.2019

6

74908/16.02.2021

ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74908-1, 74903-1/25.11.2019

7

75678/16.02.2021

ВАСИЛКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75678-1, 75675-1/06.12.2019

8

75973/16.02.2021

ТАНЯ ВЕЛКОВА ЧОБАНОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75973-1, 75971-1, 75968-1, 75966-1/11.12.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 16.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 541 Последна промяна: 09:46:58, 17 февруари 2021