Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 5 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 19 Октомври 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

69540 / 05.10.2021 г.

„ЦЕСЮЛ“ ЕООД

*********

АУЗ № № ГЯ69540-1 от 09,04,2019 г.

2.

69552 / 05.10.2021 г.

„ПАЛМАЛЕНА“ ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ69552-1 и ГЯ69555-1 от 09,04,2019 г.

3.

70339 / 05.10.2021 г.

ЖАНА МИНДОВА КИРЯКОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70339-1 и ГЯ70340-1 от 09,05,2019 г.

4.

70409 / 05.10.2021 г.

МАРА ТОДОРОВА НОВАКОВА

*********

АУЗ № ГЯ70409-1 от 13,05,2019 г.

5.

70411 / 05.10.2021 г.

АТАНАСКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70411-1 и ГЯ70412-1 от 13,05,2019 г.

6.

70436 / 05.10.2021 г.

ВИХРЕН КРЪСТЕВ СИМЕОНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ70436-1 и ГЯ70437-1 от 14,05,2019 г.

7.

70666 / 05.10.2021 г.

ХАСАН ИДАЕТ МЪСТЪН

*********

АУЗ №№: ГЯ70666-1 и ГЯ70667-1 от 23,05,2019 г.

8.

70973 / 05.10.2021 г.

ПЕТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ70973-1 и ГЯ70974-1 от 11,06,2019 г.

9.

72232 / 05.10.2021 г.

КИРИЛ ГИНОВ БАХЧЕВАНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ72232-1 , ГЯ72233-1 и ГЯ72234-1 от 23,07,2019 г.

10.

72259 / 05.10.2021 г.

ИРЕНА ИВАНОВА ФОРТУНОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ72259-1 и ГЯ72260-1 от 24,07,2019 г.

11.

72540 / 05.10.2021 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАРИНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ72540-1, ГЯ72541-1 и ГЯ72542-1 от 01,08,2019 г.

12.

72616 / 05.10.2021 г.

МАРИЯ ТАНЕВА КОЛЕВА

*********

АУЗ ГЯ72616-1 и ГЯ72618-1 от 07,08,2019 г.

13.

72913 / 05.10.2021 г.

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ СИМЕОНОВ

*********

АУЗ № ГЯ72913-1 от 14,08,2019 г.

14.

73091 / 05.10.2021 г.

ЖИВКО НИКОЛОВ ДАВИДКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73091-1, ГЯ73092-1 И ГЯ73093-1 от 20,08,2019 г.

15.

71413 / 05.10.2021 г.

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ71413-1и ГЯ71413-1 от 27,06,2019 г.

16.

73855 / 05.10.2021 г.

ЖИВКО ДИМОВ МАВРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73855-1, ГЯ73856-1 и ГЯ73857-1 от 15,10,2019 г.

17.

73855 / 05.10.2021 г.

ЖИВКО ДИМОВ МАВРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ73855-1, ГЯ73856-1 и ГЯ73857-1 от 15,10,2019 г.

18.

74044 / 05.10.2021 г.

АНКА РАДОСЛАВОВА ХРИСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ74044-1 от 04,11,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.10.2021 г. до 19.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 108 Последна промяна: 15:37:04, 05 октомври 2021