Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 4 Март 2021, 00:00
Валидно до:

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

69601 / 17.02.2021 г.

СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ69601-1 от 10,04,2019 г.

2.

70193 / 17.02.2021 г.

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ЯНЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ70193-1 от 07,05,2019 г.

3.

70403 / 17.02.2021 г.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ70403-1; ГЯ70404-1; ГЯ70405-1 и ГЯ70406-1 от 13,05,2019 г.

4.

69731 / 17.02.2021 г.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОМИЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ69731-1 от 15,04,2019 г.

5.

69752 / 17.02.2021 г.

МАРТИН МИЛАНОВ ШИВАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ69752-1; ГЯ69753-1; ГЯ69754-1 и ГЯ69755-1 от 16,04,2019 г.

6.

70167 / 17.02.2021 г.

ЕМИНЕ ХАМЗА ЮСМЕН

*********

АУЗ №№: ГЯ70167-1 и ГЯ70168-1 от 02,05,2019 г.

7.

70474 / 17.02.2021 г.

МИРЕЛА СТОЙКОВА МАГРИОТОВА

*********

АУЗ № ГЯ70474-1 от 15,05,2019 г.

8.

70889 / 17.02.2021 г.

СТОЯН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ70889-1 от 06,06,2019 г.

9.

71225 / 17.02.2021 г.

МИЛКО НАСКОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ71225-1 от 18,06,2019 г.

10.

72137 / 17.02.2021 г.

АНЕТА РУСЕВА ХРИСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ72137-1 от 19,07,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 17.02.2021 г. до 04.03.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 439 Последна промяна: 11:16:49, 17 февруари 2021