Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 19 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 3 Декември 2021, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 72750-1/19.11.2021 г.

 

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДОНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72746-1/09.08.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72748-1/09.08.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72749-1/09.08.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72750-1/09.08.2019 г.

2

№СВ 73153-1/19.11.2021 г.

 

МАРТИН ДИМОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73153-1/22.08.2019 г.

3

№СВ 72451-1/19.11.2021 г.

 

ТАНЯ ДЯКОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72447-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72448-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72449-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72450-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72451-1/31.07.2019 г.

4

№СВ 72422-1/19.11.2021 г.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ АЛАДЖОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72414-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72415-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72416-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72417-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72421-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72422-1/31.07.2019 г.

5

№СВ 72467-1/19.11.2021 г.

 

ПЛАМЕН МИХАИЛОВ ДИМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72463-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72464-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72466-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72466-1/31.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72467-1/31.07.2019 г.

6

№СВ 69861-1/19.11.2021 г.

 

ИВАН ДЕЧКОВ ДЕЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69861-1/17.04.2019 г.

 

7

№СВ 69327-1/19.11.2021 г.

 

КРИСТИНА СВЕТЛИНОВА БАЛКАНСКА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69327-1/28.03.2019 г.

8

№СВ 69326-

1/19.11 .2021 г.

 

ЖИВКА БОЙЧЕВА ДИМОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69326-1/28.03.2019 г.

г.

9

№СВ 69328-1/19.11.2021 г.

 

БЕТИНА СВЕТЛИНОВА ДИМОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69328-1/28.03.2019 г.

10

№СВ 68483-1/19.11.2021 г.

 

ДИЯН ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 68479-1/12.03.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 68489-1/12.03.2019 г.

11

№СВ 69091-1/19.11.2021 г.

 

СТОЯН АНАСТАСОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69091-1/26.03.2019 г.

12

№СВ 73697-1/19.11.2021 г.

 

ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73697-1/24.09.2019 г.

13

№СВ 73698-1/19.11.2021 г.

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ РАДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73698-1/24.09.2019 г.

14

№СВ 73398-1/19.11.2021 г.

 

БИСЕР ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73397-1/02.09.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73398-1/02.09.2019 г.

15

№СВ 73400-1/19.11.2021 г.

 

РУМЕН ДИНКОВ ЖЕЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73399-1/02.09.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73400-1/02.09.2019 г.

16

№СВ 73700-1/19.11.2021 г.

 

ДОБРИ ИВАНОВ РАДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73700-1/24.09.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 19.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 109 Последна промяна: 16:42:38, 19 ноември 2021