Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 26 Ноември 2021, 00:00

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 74974-1/12.11.2021 г.

 

ХИМТЕХ-МАНОЛ ЗАГОРЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74974-1/26.11.2019 г.

2

№СВ 74968-1/12.11.2021 г.

 

СИНТЕКС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74966-1/26.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74968-1/26.11.2019 г.

3

№СВ 74997-1/12.11.2021 г.

 

СИД КОМФОРТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74997-1/12.11.2019 г.

 

4

№СВ 74355-1/12.11.2021 г.

 

РИМА ВАЛЕРИЕВНА САМВЕЛЯН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74355-1/15.11.2019 г.

 

5

№СВ 74722-1/12.11.2021 г.

 

КРИСТИН ТОТКОВ ТРЕПЕЧОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74721-1/21.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74721-1/21.11.2019 г.

6

№СВ 74724-1/12.11.2021 г.

 

ГАЛИНА ТОТКОВА ТРЕПЕЧОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74723-1/21.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74724-1/21.11.2019 г.

7

№СВ 74254-1/12.11.2021 г.

 

ОГНЯН ЧАВДАРОВ ОНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74254-1/14.11.2019 г.

8

№СВ 74371-

1/12.11 .2021 г.

 

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74371-1/15.11.2019 г.

9

№СВ 74982-1/12.11.2021 г.

 

ЧИЧО 2011

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74982-1/26.11.2019 г.

10

№СВ 74354-1/12.11.2021 г.

 

СТОЯН СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74354-1/15.11.2019 г.

11

№СВ 74111-1/12.11.2021 г.

 

НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74110-1/12.11.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74111-1/12.11.2019 г.

12

№СВ 74275-1/12.11.2021 г.

 

АЙРИЕ ШЕРАФЕТ ХАСАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74275-1/14.11.2019 г.

13

№СВ 74267-1/12.11.2021 г.

 

НИКОЛИНА ПЕТРОВА БАКРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74267-1/14.11.2019 г.

14

№СВ 74588-1/12.11.2021 г.

 

АНГЕЛИНА СОТИРОВА ТЕРЗИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74588-1/19.11.2019 г.

15

№СВ 74536-1/12.11.2021 г.

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74536-1/18.11.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.11.2021 г. до 26.11.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 55 Последна промяна: 15:45:46, 25 ноември 2021