Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 4 Март 2021, 00:00

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 74540-1/17.02.2021 г.

 

ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74539-1/18.11.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74540-1/18.11.2019 г.

2

№СВ 74165-1/17.02.2021 г.

ЕРОС ИЛИЕВ ЧАНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74165-1/13.11.2019 г.

3

№СВ 73667-1/17.02.2021 г.

ДОНЧО КОЛЕВ КОЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73667-1/18.09.2019 г.

4

№СВ 72579-1/17.02.2021 г.

ЕКА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72578-1/02.08.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 72579-1/02.08.2019 г.

5

№СВ 74534-1/17.02.2021 г.

КЕРКА КОСТОВА МОСТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74533-1/18.11.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74534-1/18.11.2019 г.

6

№СВ 70716-1/17.02.2021 г.

ТЕРА БИЛД ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70715-1/31.05.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70716-1/31.05.2019 г.

7

№СВ 74182-1/17.02.2021 г.

ИЛИЯ НЕЙЧЕВ ГЕНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74181-1/13.11.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 74182-1/13.11.2019 г.

 

8

№СВ 73229-1/17.02.2021 г.

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БАБАЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73229-1/23.08.2019 г.

9

№СВ 73477-1/17.02.2021 г.

ФАРИДА ГРУП ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 73477-1/09.09.2019

10

№СВ 69119-1/17.02.2021 г.

КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 69119 - 1/27.03.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 17.02.2021 г. до 04.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 461 Последна промяна: 11:18:59, 17 февруари 2021