Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 30 Декември 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 13 Януари 2022, 00:00

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№СВ 70723-1/30.12.2021 г.

 

ЛИДИРА ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70719-1/31.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70720-1/31.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70721-1/31.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70722-1/31.05.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70723-1/31.05.2019 г.

2

№СВ 71006-1/30.12.2021 г.

 

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71003-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71004-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71005-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71006-1/11.06.2019 г.

3

№СВ 71011-1/30.12.2021 г.

 

БИОКАЗИ БАЛКАНИ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71007-1/12.06.2019 г.,

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71008-1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71009-1/12.06.2019 г.,

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71010-1/12.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71011-1/12.06.2019 г.,

4

№СВ 70991-1/30.12.2021 г.

 

ДЖУН ДЖИН - БЪЛГАРИЯ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70988-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70989-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70990-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70991-1/11.06.2019 г.

5

№СВ 71002-1/30.12.2021 г.

 

ВЕЛМАР ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70998-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 70999-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71000-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71001-1/11.06.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71002-1/11.06.2019 г.

6

№СВ 74988-1/30.12.2021 г.

 

ФЕНИКС ПАПИР

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74988-1/26.11.2019 г.

7

№СВ 72563-1/30.12.2021 г.

 

ЕТ МАРСИ - МИНЧО БАКАЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК

№СВ 72552-1/02.08.2019 г.

№СВ 72553-1/02.08.2019 г.

№СВ 72554-1/02.08.2019 г.

№СВ 72555-1/02.08.2019 г.

№СВ 72556-1/02.08.2019 г.

№СВ 72557-1/02.08.2019 г.

№СВ 72558-1/02.08.2019 г.

№СВ 72559-1/02.08.2019 г.

№СВ 72560-1/02.08.2019 г.

№СВ 72561-1/02.08.2019 г.

№СВ 72562-1/02.08.2019 г.

№СВ 72563-1/02.08.2019 г.

8

№СВ 73488-

1/30.12 .2021 г.

 

БЕРКАНТ АЛИ ЮМЕР

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 73482-1/09.09.2019 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 73485-1/09.09.2019 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 73486-1/09.09.2019 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 73487-1/09.09.2019 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 73488-1/09.09.2019 г.,

9

№СВ 69215-1/30.12.2021 г.

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ БЪЧВАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК

№СВ 69202-1/28.03.2019 г.

№СВ 69203-1/28.03.2019 г.

№СВ 69204-1/28.03.2019 г.

№СВ 69205-1/28.03.2019 г.

№СВ 69206-1/28.03.2019 г.

№СВ 69207-1/28.03.2019 г.

№СВ 69210-1/28.03.2019 г.

№СВ 69211-1/28.03.2019 г.

№СВ 69212-1/28.03.2019 г.

№СВ 69214-1/28.03.2019 г.

№СВ 69215-1/28.03.2019 г.

10

№СВ 73389-1/30.12.2021 г.

 

ДАНИЕЛЕ САНДРО

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73389-1/02.09.2019 г.

11

№СВ 72404-1/30.12.2021 г.

 

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОЗАРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72403-1/30.07.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 72404-1/30.07.2019 г.

12

№СВ 69846-1/30.12.2021 г.

 

РУСКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69843-1/17.04.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69844-1/17.04.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69845-1/17.04.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69846-1/17.04.2019 г.

13

№СВ 69090-1/30.12.2021 г.

 

СИЛВИЯ АРСОВА ХУМАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69087-1/26.03.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69089-1/26.03.2019 г.

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 69090-1/26.03.2019 г.

14

№СВ 74370-1/30.12.2021 г.

 

РАДОСЛАВА РАЙЧЕВА ИЛИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74370-1/15.11.2019 г.

15

№СВ 74579-1/30.12.2021 г.

 

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 74579-1/19.11.2019 г.

16

№СВ 73659-1/30.12.2021 г.

 

АЛБЕНА СЛАВЕЙКОВА СПАСОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 73659-1/18.09.2019 г.

17

№СВ 71537-1/30.12.2021 г.

 

ПЕНЧО ЮЛИЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №СВ 71537-1/04.07.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 30.12.2021 г. до 13.01.2022 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 110 Последна промяна: 09:31:03, 31 декември 2021