Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 4 Март 2021, 00:00

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ71211-1/18.02.2021г.

 

СПРИНГ ГРУП ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71211-/18.06.2019г.; №ММ71210-/18.06.2019г.; №ММ71209-/18.06.2019г.; №ММ71208-1/18.06.2019г; №ММ71207-1/18.06.2019г; №ММ71206-1/18.06.2019г; №ММ71204-1/18.06.2019г; №ММ71203-1/18.06.2019г.    

2

№ММ68887-1/18.02.2021г.

 

МИНОН-И

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68887-1/21.03.2019

3

№ММ88090-1/18.02.2021г.

 

ТРАНСФЕР-АМ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88090-1/06.10.2020

 

4

№ММ89457-1/18.02.2021г.

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89457-/28.10.2020г.

5

№ММ88090-1/18.02.2021г.

ТРАНСФЕР-АМ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88090-/06.10.2020г.

Настоящият списък е в сила за периода от 18.02.2021 г. до 04.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 394 Последна промяна: 14:37:22, 19 февруари 2021