Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 10 Март 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Ревизионен доклад.

             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

2/23.02.2021

МИЙТБОЛ 8 ЕООД

Такси за тротоарно право

Ревизионен доклад №2/14.01.2021

2

69573/23.02.2021

МАРИЯ СТАВРЕВА ТОДОРОВА

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69573-1, 69571-1/10.04.2019

3

70061/23.02.2021

ЮЛИЯН КОСТОВ КИРОВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ

4

70067/23.02.2021

МАРИЯНА ГЕНЧЕВА МОНЕВА-ИВАНОВА

ДПС, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ70067-1/25.04.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 23.02.2021 г. до 10.03.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 453 Последна промяна: 16:23:38, 23 февруари 2021