Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 20 Април 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 5 Май 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

78071/20.04.2022

ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ78071-1/14.05.2020

2

84660/20.04.2022

КРИСТИАН ВАСИЛЕВ КОСЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ84660-1/04.08.2020

3

86111/20.04.2022

ФАТМА НЕВСЕ КУЮМДЖУ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ86111-1/24.08.2020

4

87760/20.04.2022

ПЕНКА ИЛИЕВА РУСЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ87760-1, 87758-1/29.09.2020

5

89074/20.04.2022

ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ89074-1/22.10.2020

6

89075/20.04.2022

ОКСАНА ЯНЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ89075-1/22.10.2020

7

89365/20.04.2022

ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ89365-1/27.10.2020

8

89366/20.04.2022

СТОЯН КОСТАДИНОВ КОПСТАДИНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ89366-1/27.10.2020

9

88536/20.04.2022

ВИКТОРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАНАЙОТОВА

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88536-1, 88530-1/14.10.2020

10

85544/20.04.2022

СТЕЛА ИВАНОВА ГРАДЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ85544-1/14.08.2020

11

90519/20.04.2022

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТРЪНЧЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ90519-1/02.12.2020

12

98593/20.04.2022

МЕТА МИТКОВА ИЛИЕВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ98592-1, 98593-1/11.04.2022

Настоящият списък е в сила за периода от 20.04.2022 г. до 05.05.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 106 Последна промяна: 15:47:54, 20 април 2022