Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 11 Май 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 26 Май 2022, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

78932 / 11.05.2022 г.

МАРИЯН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

*********

АУЗ №: ГЯ78932-1; ГЯ78933-1; ГЯ78934-1; ГЯ78935-1 и ГЯ78936-1 от 22.05.2020 г.

2.

80696 / 11.05.2022 г.

ТОДОРКА КУРТЕВА СТАМАТОВА

*********

АУЗ №: ГЯ80696-1 и ГЯ80697-1 от 09.06.2020 г.

3.

82614 / 11.05.2022 г.

ЗЛАТКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ ГЯ82614-1 от 26.06.2020 г.

4.

83368 / 11.05.2022 г.

СИЙКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

*********

АУЗ ГЯ83368-1 от 08.07.2020 г.

5.

87284 / 23.03.2022 г.

ЕТ „КОЛИ ЮЛИЯН КОЛЕВ“

*********

АУЗ №: ГЯ83435-1 и ГЯ83436-1 от 08.07.2020 г.

6.

83526 / 11.05.2022 г.

ДИМИТЪР КОСТОВ ЛАЗАРОВ

*********

АУЗ ГЯ83526-1 от 09.07.2020

7.

83887 / 11.05.2022 г.

НИКОЛИНКА КОЙЧЕВА МЕРДЖАНОВА

 

АУЗ ГЯ83887-1 от 15.07.2020 г.

8.

84048 / 11.05.2022 г.

СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

АУЗ №: ГЯ84048-1 и ГЯ84049-1 от 23.07.2020 г.

9.

84092 / 11.05.2022 г.

МАРА ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

ГЯ84092-1 от 27.07.2020 г.

10.

84094 / 11.05.2022 г.

НЕДЯЛКА ДОНЕВА СТОЙКОВА

 

АУЗ №: ГЯ84094-1 и ГЯ84095-1 от 27.07.2020 г.

11.

84472 / 11.05.2022 г.

ГЕОРГИ ЯНЕВ АНДРЕЕВ

 

АУЗ ГЯ84472-1 от 31.07.2020 г.

12.

84656 / 11.05.2022 г.

АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ

 

АУЗ ГЯ84656-1 от 04.08.2020 г.

13.

84672 / 11.05.2022 г.

ТАНЯ АНДОНОВА ПОКРАЕВА

 

АУЗ ГЯ84672-1 от 04.08.2020 г.

14.

89621 / 11.05.2022 г.

ДАРИНА РАЙКОВА МАДЖАРОВА

 

АУЗ ГЯ89621-1 от 29.10.2020 г.

15.

89795 / 11.05.2022 г.

СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

АУЗ ГЯ89795-1 от 03.11.2020 г.

16.

90903 / 11.05.2022 г.

ДИМИТЪР ПАСКАЛЕВ СТЕФАНОВ

 

АУЗ ГЯ90903-1 от 14.12.2020 г.

17.

97995 / 11.05.2022 г.

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

 

АУЗ ГЯ97995-1 от 03.12.2020 г.

18.

98230 / 11.05.2022 г.

„КЕЯ“ ЕООД

 

АУЗ №: ГЯ98230-1 и ГЯ98231от 21.03.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 11.05.2022 г. до 26.05.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 128 Последна промяна: 15:44:20, 11 май 2022