Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 9 Март 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Март 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП75307/09.03.2021 г.

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА

 

 

АУЗД №  АУЗД№75307/29.11.2019 г.   

 

 

ИП68922/09.03.2021 г

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД №68922-1 /21.03.2019г.

 

 

ИП76268-1/09.03.2021 г

СОФКА ВАСИЛЕВА АНАСТАСОВА

 

 

АУЗД№ 76268/16.12.2019 Г.

 

 

ИП69147/09.03.2021 г.    

ВАРВАРА ПЛЮС ЕООД

 

 

АУЗД № 69147-1/27.03.2019Г., АУЗД № 69150-1/27.03.2019Г.

 

 

ИП75032-1/09.03.2021 г.    

АСЯ ЯНАКИЕВА ПЕТКОВА

 

 

АУЗД№ ИП75032-1/26.11.2019г.

 

 

ИП67973-1/09.03.2021 г

СТРАХИЛ ДИМЧЕВ СТАМАТОВ

 

 

 

АУЗД№67973-1/12.02.2019 Г.

 

ИП69832-1/09.03.2021 г.

ВЪЛЮ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП69832 - 1/17.04.2019 Г., ИП69821 - 1/17.04.2019 Г.

 

 

ИП69142-1/09.03.2021 г.    

МАРИЯНА РУМЕНОВА ЮМЕР

 

 

АУЗД№

ИП69142/27.03.2019г.

 

 

 

ИП68210-1/09.03.2021 г.    

ГЮЛШЕН АХМЕД КАМБУР

 

 

АУЗД№

ИП68210 - 1/07.03.2019 Г., ИП68209 - 1/07.03.2019 Г.

 

 

 

ИП74631-1/09.03.2021 г. 

  

 

ПЕНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП74631 - 1/19.11.2019г., ИП74630 - 1/19.11.2019г.

 

 

ИП74930-1/09.03.2021 г.    

РЕХАНЕ СЕБАЙТИН КАДИР

 

 

АУЗД№

ИП74930/25.11.2019Г,

 

 

ИП76266-1/09.03.2021 г.    

МЕТАНЕ ВАСВИ АХМЕД

 

 

АУЗД№

ИП76266 - 1/16.12.2019 Г.

 

 

ИП75708-1/09.03.2021 г.    

РАЧО ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП75708- 1/09.12.2019 Г.

 

 

ИП74755-1/09.03.2021 г. 

МАРТИН МИЛАНОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД№

ИП74755 - 1/21.11.2019 Г.

 

 

ИП75243-1/09.03.2021 г.    

СЕВДАЛИН КРАЛЕВ АРСОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП75243 - 1/28.11.2019 Г ИП75242 - 1/28.11.2019 Г

 

 

ИП75356-1/09.03.2021 г.    

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

 

 

АУЗД№

ИП75356 - 1/02.12.2019 Г., ИП75357 - 1/02.12.2019 Г.

 

 

ИП75304-1/09.03.2021 г.    

ТРАНСИНФРАСТРОЙ  ЕАД

 

 

 

АУЗД№

ИП75304 - 1/29.11.2019 Г

 

 

ИП75366-1/09.03.2021 г.    

АНГЕЛ САШЕВ АНГЕЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП75366 - 1/02.12.2019 Г.

 

 

ИП68771-1/09.03.2021 г.    

ЗВЕЗДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП68771 - 1/19.03.2019 Г.

 

 

ИП68637-1/09.03.2021 г.    

П.М. – АУТО ЕКИП

 

 

АУЗД№

ИП68637 - 1/18.03.2019 Г.

 

 

ИП68775-1/09.03.2021 г

ФРИЗОН – БДЖ  ООД

 

 

 

АУЗД№

ИП68775 - 1/19.03.2019 Г

 

 

ИП73378-1/09.03.2021 г.    

БУЛГАРКОНТРОЛА

 

 

АУЗД№

ИП73378 - 1/30.08.2019 Г.

 

 

ИП69771-1/09.03.2021 г

СПЕКТРУМ

 

 

 

АУЗД№

ИП69711 - 1/16.04.2019 Г,ИП69773 - 1/16.04.2019 Г

 

 

ИП69139-1/09.03.2021 г

ПИТЪР РАЛФ УАЙТ

 

 

АУЗД№

ИП69139 - 1/27.03.2019 Г.

 

 

ИП76400-1/09.03.2021 г.

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЪЕВИЧ МОЛОДЦОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП76400 - 1/18.12.2019 Г.

 

 

ИП70729-1/09.03.2021 г

ШАМАТ ОМАР ДАРУИШ

 

 

АУЗД№

ИП70279 - 1/08.05.2019 Г., ИП70274 - 1/08.05.2019 Г.

 

 

ИП77526-1/09.03.2021 г.    

ПЕТЪР ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

 

 

 

АУЗД№

ИП77526 - 1/25.02.2020 Г., ИП77524 - 1/25.02.2020 Г.

 

 

ИП74701-1/09.03.2021 г.    

МАЯ КРЪСТАНОВА БЕЛЕВА

 

 

 

АУЗД№

ИП74701 - 1/20.11.2019 Г.

 

 

ИП75706-1/09.03.2021 г.    

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП75706 - 1/09.12.2019 Г.

 

 

ИП75624-1/09.03.2021 г.

СТОЯН ИВАНОВ ПАРИЧКОВ

 

 

АУЗД№

ИП75624 - 1/05.12.2019 Г.

 

 

ИП75609-1/09.03.2021 г.    

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМАШЕВ

 

 

АУЗД№

ИП75609 - 1/05.12.2019 Г.

 

 

ИП76177-1/09.03.2021 г

НОВА ТЕРМ

 

 

АУЗД№

ИП76174 - 1/13.12.2019 Г.

 

 

ИП68662/09.03.2021 г.    

 

ЖЕЛЯЗКА ПАВЛОВА ВАРДЕВА

 

 

АУЗД №  АУЗД№68662/18.03.2019 г.   

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.03.2021 г. до 24.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 566 Последна промяна: 13:40:02, 10 март 2021