Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 24 Юни 2022, 00:00

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

90515/09.06.2022

МИХАИЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ90515-1/02.12.2020

2

90760/09.06.2022

СТОЙЧО РОЗАЛИНОВ ПУЦЕЛОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ90760-1/09.12.2020

3

90836/09.06.2022

СТАЛИН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ90836-1, 90834-1/10.12.2020

4

90898/09.06.2022

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МАДЖАРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ90898-1/11.12.2020

5

98493/09.06.2022

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАРИНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ98493-1, 98492-1/07.04.2022

6

98552/09.06.2022

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИТЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ98552-1/08.04.2022

7

98608/09.06.2022

ЮСЕИН МЕМЕТ ТЮЛЕОЛУ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ98608-1/11.04.2022

8

98620/09.06.2022

АРСО МИЛУШЕВ КИБАРОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ98620-1/11.04.2022

9

98744/09.06.2022

ИВАННА ЕМИЛОВА РАЙКОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ98744-1/13.04.2022

10

99559/09.06.2022

ВЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ99559-1/05.05.2022

11

99627/09.06.2022

ТАНЮ РАДЕВ ВАСИЛЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ99627-1/09.05.2022

12

99631/09.06.2022

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ99631-1/09.05.2022

Настоящият списък е в сила за периода от 09.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 45 Последна промяна: 11:33:28, 09 юни 2022