Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 7 Юли 2022, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ММ82818 - 1/23.06.2022 г.

ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ82818 - 1/29.06.2020г.

2

ММ79329-1/23.06.2022г.

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ79329-1/28.05.2020г

3

ММ87150- 1/23.06.2022 г.

ЛЪЧЕЗАР ДИМОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87150-1/17.09.2020г. №ММ87151-1/17.09.2020г.

4

№ ММ90887-1/23.06.2022г.

ПЕТЪР ДОЙНОВ ХРИСТОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90887-1/11.12.2020г

5

№ ММ98946-1/23.06.2022г.

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ98946-1/19.04.2022г

6

ММ88368-1/23.06.2022г.

МИКЕЛ ДЖОУЗЕФ ХАНЛЪН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88368-1/12.10.2020г

7

ММ88366-1/23.06.2022г.

СЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ВОЙКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ММ88366-1/12.10.2020г

8

№ММ77884-1/23.06.2022г.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77884-1/13.05.2020г

9

№ММ90886-1/23.06.2022г.

 

СТОЯН ДОЙНОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90886-1/11.12.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 23.06.2022 г. до 07.07.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 51 Последна промяна: 11:39:18, 23 юни 2022