Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 8 Юли 2022, 00:00

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СВ 77977-1/24.06.2022 г.

 

 

ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХАВСАЛИЕВА-СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77975-1/13.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77976-1/13.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77977-1/13.05.2020 г.

2

№СВ 80814-1/24.06.2022 г.

МИХАИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80813-1/10.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 80814-1/10.06.2020 г.

3

№СВ 79004-1/24.06.2022 г.

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79004-1/26.05.2020 г.

4

№СВ 89091-1/24.06.2022 г.

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89091-1/22.10.2020 г.

5

№СВ 87027-1/24.06.2022 г.

МАРИЯ МИЛКОВА ИВАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87027-1/15.09.2020 г.

6

№СВ 86652-1/24.06.2022 г.

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86651-1/03.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86652-1/03.09.2020 г.

7

№СВ 85409-1/24.06.2022 г.

ВЕСА СТАМОВА КЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85408-1/12.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85409-1/12.08.2020 г.

8

№СВ 85983-1/24.06.2022 г.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85983-1/20.08.2020 г.

9

№СВ 83238-1/24.06.2022 г.

ТРЕЙСИ- 2 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 83237-1/06.07.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 83238-1/06.07.2020 г.

10

№СВ 83239-1/24.06.2022 г.

ТРЕКТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 83239-1/06.07.2020 г.

 

11

№СВ 81560-1/24.06.2022 г.

ВИ ЕКС ЕН ТРАНСПОРТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81560-1/17.06.2020 г.

 

12

№СВ 81562-1/24.06.2022 г.

МУСТАНГ АХАЛ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 81562-1/17.06.2020 г.

 

13

№СВ 84839-1/24.06.2022 г.

СТАНИСЛАВ ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84832-1/17.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84835-1/17.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84836-1/17.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84837-1/17.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84838-1/17.06.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 84839-1/17.06.2020 г.

14

№СВ 79024-1/24.06.2022 г.

ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79014-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79017-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79019-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79020-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79021-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79022-1/26.05.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 79024-1/26.05.2020 г.

15

№СВ 70493-1/24.06.2022 г.

ЮРИ МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70493-1/15.05.2019 г.

16

№СВ 86653-1/24.06.2022 г.

ИВАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86653-1/03.09.2020 г.

17

№СВ 86653-1/24.06.2022 г.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86653-1/03.09.2020 г.

18

№СВ 89961-1/24.06.2022 г.

ГАНКА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89961-1/05.11.2020 г.

19

№СВ 90120-1/24.06.2022 г.

СТЕФАН ИВАНОВ ПОПОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90120-1/12.11.2020 г.

20

№СВ 89999-1/24.06.2022 г.

ПЛАМЕН АТАНАСОВ КАРЕЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89999-1/06.11.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.06.2022 г. до 08.07.2022 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 80 Последна промяна: 16:05:41, 24 юни 2022