Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 3 Август 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 17 Август 2022, 00:00

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

78893 / 03.08.2022 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАНДАРОВ

*********

АУЗ №: ГЯ78893-1; ГЯ78894-1 и ГЯ78895-1 от 21.05,2020 г.

2.

101997 / 03.08.2022 г.

СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ101997-1 от 06.07,2022 г.

3.

83519 / 03.08.2022 г.

НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

*********

АУЗ ГЯ83519-1 от 09.07,2020 г.

4.

83527 / 03.08.2022 г.

АТАНАС ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

*********

АУЗ ГЯ83527-1 от 09.07,2020 г.

5.

83788 / 03.08.2022 г.

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВИДОВА

*********

АУЗ ГЯ83788-1 от 13.07,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 03.08.2022 г. до 17.08.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 54 Последна промяна: 16:45:25, 03 август 2022