Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Август 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Август 2022, 00:00

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

    В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

77174 / 04.08.2022 г.

ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ ГЯ77174-1 от 28.01,2020 г.

2.

78541 / 04.08.2022 г.

ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ №: ГЯ78541-1 и ГЯ78543-1 от 19.05,2020 г.

3.

79957 / 04.08.2022 г.

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ ГЯ79957-1 от 03.06,2020 г.

4.

81207 / 04.08.2022 г.

ЕТ „ДАРИАЛ-ЯНКА ЧАНЕВА“

*********

АУЗ №: ГЯ81207-1 и ГЯ81208-1 от 12.06,2020 г.

5.

82041 / 04.08.2022 г.

МИРЕНА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ ГЯ82041-1 от 22.06,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 04.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 45 Последна промяна: 09:12:37, 05 август 2022