Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Вторник, 9 Март 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Март 2021, 00:00

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП75712/09.03.2021 г.

ПЕТКО ИВАНЧЕВ ХРИСТОВ

 

 

АУЗД №  АУЗД№75712/09.12.2019 г.   

 

 

ИП75701/09.03.2021 г.

ОЛЕСЯ ВАХОНИНА

 

 

АУЗД №75701-1 /09.12.2019г.

 

 

ИП75909-1/09.03.2021 г.         

МИЛЕНА ПРОПЪРТИС

 

 

АУЗД№ 75909/11.12.2019 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.03.2021 г. до 24.03.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 475 Последна промяна: 14:50:18, 12 март 2021