Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 15 Ноември 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 29 Ноември 2022, 00:00

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Акт за установяване на задължения по декларация;

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

77902 / 15.11.2022 г.

КРАСИМИРА СТАНЧЕВА БОНЕВА

*********

АУЗ ГЯ77902-1 от 13.05.2022 г.

2.

78102 / 15.11.2022 г.

ДИЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

*********

АУЗ ГЯ78102-1 от 14.05.2022 г.

3.

78106 / 15.11.2022 г.

ФАТМА РАСИМ МЕХМЕД

*********

АУЗ ГЯ78106-1 от 14.05.2022 г.

4.

78918 / 15.11.2022 г.

„СТАРТ 2014“ ЕООД

*********

АУЗ ГЯ78918-1 от 21.05.2022 г.

5.

79042 / 15.11.2022 г.

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ТЕРЗИЕВ

*********

АУЗ ГЯ79042-1 от 26.05.2022 г.

6.

79378 / 15.11.2022 г.

АСЕН ПАНАЙОТОВ ВЪЛЧЕВ

*********

АУЗ №: ГЯ79378-1 и ГЯ79380-1 от 29.05.2022 г.

7.

81841 / 15.11.2022 г.

НАДЕЖДА ХРИСТОВА СЪБЕВА

*********

АУЗ ГЯ81841-1 от 19.06.2020 г.

8.

83769 / 15.11.202 г.

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА

*********

АУЗ №: ГЯ83769-1 и ГЯ83770-1 от 13.07.2020 г.

9.

83861 / 15.11.2022 г.

РАДОСТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ №: ГЯ83861-1 и ГЯ83862-1 от 14.07.2020 г.

10.

84767 / 15.11.2022 г.

КИРЧО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

*********

АУЗ №: ГЯ84767-1 и ГЯ84768-1 от 05.08.2020 г.

11.

86763 / 15.11.2022 г.

ДОБРИНКА ЯНЕВА РАДЕВА

*********

АУЗ ГЯ87763-1 от 09.09.2020 г.

 

12.

87282 / 15.11.2022 г.

АТАНАС ИВАНОВ КОСТОВ

*********

АУЗ ГЯ87289-1 от 21.09.2020 г.

13.

87290 / 15.11.2022 г.

„ЕВРО ЕЛ. ИНВЕСТ“ ЕООД

*********

АУЗ ГЯ87290-1 от 21.09.2020 г.

14.

88560 / 15.11.2022 г.

ДИАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ88560-1 от 14.10.2020 г.

15.

89762 / 15.11.2022 г.

НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ПОЛЯКОВА

*********

АУЗ ГЯ89762-1 от 02.11.2020 г.

16.

90089 / 15.11.2022 г.

ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ЖЕКОВА

*********

АУЗ ГЯ90089-1 от 11.11.2020 г.

17.

90492 / 15.11.2022 г.

ПЕТЯ ТОМОВА МИХАЙЛОВА

*********

АУЗ ГЯ90492-1 от 02.12.2020 г.

18.

90565 / 15.11.2022 г.

ЗАХАРИ СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ90565-1; ГЯ90566-1 и ГЯ90567-1 от 03.12.2020 г.

19.

102211 / 15.11.2022 г.

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДАЛЕВ

*********

АУЗ ГЯ102211-1 от 14.07.2022 г.

20.

102932 / 15.11.2022 г.

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЛАМБЕВА

*********

АУЗ № ГЯ102932-1; ГЯ102933-1; ГЯ102934 и ГЯ102935-1 от 04.08.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.11.2022 г. до 29.11.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 71 Последна промяна: 15:14:43, 15 ноември 2022