Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 16 Ноември 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 30 Ноември 2022, 00:00

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Акт за установяване на задължения по декларация;

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

99256 / 16.11.2022 г.

ДИЯН КРАСИМИРОВ КУРТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ99256-1 от 27.04.2022 г.

2.

77936 / 16.11.2022 г.

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ77936-1 и ГЯ77937-1 от 13.05.2020 г.

3.

79605 / 16.11.202 г.

ХАЛИМЕ АЛИ ХАЛИЛ

*********

АУЗ № ГЯ79605-1 от 01.06.2020 г.

4.

79792 / 16.11.2022 г.

ГЕРГАНА МИЛЧЕВА НИКОВА

*********

АУЗ № ГЯ79792-1 от 02.06.2020 г.

5.

80210 / 16.11.2022 г.

АНТОН ВАЛЕНТИНОВ КУШЕВ

*********

АУЗ № ГЯ80210-1 от 04.06.2020 г.

6.

83019 / 16.11.2022 г.

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ83019-1 и ГЯ83020-1 от 02.07.2020 г.

7.

83063 / 16.11.2022 г.

ИВАН НИКОЛОВ КАРМАШИКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ83063-1 и ГЯ83064-1 от 03.07.2020 г.

8.

83065 / 16.11.2022 г.

КАЛИН ГЕОРГИЕВ МАНДЖУКОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ83065-1 и ГЯ83066-1 от 03.07.2020 г.

9.

102745 / 16.11.2022 г.

БОРИСЛАВ ФЕРДИНАНДОВ ГРИГОРОВ

*********

АУЗ № ГЯ102745-1 от 01.08.2022 г.

10.

102851 / 16.11.2022 г.

ТАНЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

*********

АУЗ № ГЯ102851-1 от 02.08.2022 г.

11.

102943 / 16.11.2022 г.

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ102943-1 и ГЯ102944-1 от 05.08.2022 г.

12.

85141 / 16.11.2022 г.

РАДОСТИН АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

*********

АУЗ № ГЯ85141-1 от 10.08.2020 г.

13.

85231 / 16.11.2022 г.

ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ85231-1 от 11.08.2020 г.

14.

85248 / 16.11.2022 г.

КРАСИМИР АТАНАСОВ МОМЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ85248-1 от 11.08.2020 г.

15.

103327 / 16.11.2022 г.

ДЕЛЯН СЕРЬОЖЕВ КЕРПИДЬОВ

*********

АУЗ № ГЯ103327-1 от 19.08.2022 г.

16.

103394 / 16.11.2022 г.

НЕДА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ103394-1 от 24.08.2022 г.

17.

103423 / 16.11.2022 г.

МЕМИШ МУСТАФА ЮМЕР

*********

АУЗ № ГЯ103423-1 от 25.08.2022 г.

18.

103457 / 16.11.2022 г.

„Н.П. ИНВЕСТ“ ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ103457-1 от 26.08.2022 г.

19.

105026 / 16.11.2022 г.

„БРУС ЛИ“ ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ105026-1 от 18.10.2022 г.

20.

105033 / 16.11.2022 г.

„СТРЯХА 1“ ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ105033-1 и ГЯ105035-1 от 18.10.2022 г.

21.

105080 / 16.11.2022 г.

МИЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

*********

АУЗ № ГЯ105080-1 от 18.10.2022 г.

22.

88987 / 16.11.2022 г.

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА БАКАЛОВА

*********

АУЗ № ГЯ88987-1 от 21.10.2020 г.

23.

89233 / 16.11.2022 г.

ПЕПА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ89233-1 от 26.10.2020 г.

24.

89234 / 16.11.2022 г.

ЯНЧО ВАСИЛЕВ МЕЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ89234-1 от 26.10.2020 г.

25.

89740 / 16.11.2022 г.

АННА ВАЛЕРИЕВНА АЛПАТОВА

*********

АУЗ № ГЯ89740-1 от 30.10.2020 г.

26.

90260 / 16.11.2022 г.

ДАМЯН ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ90260-1 от 20.11.2020 г.

27.

103867 / 16.11.2022 г.

РУСИ СТОЙКОВ СТОЙКОВ

*********

АУЗ № ГЯ103867-1 от 08.09.2022 г.

28.

105198 / 16.11.2022 г.

ДЕНИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

*********

АУЗ № ГЯ105198-1 от 19.10.2022 г.

29.

105315 / 16.11.2022 г.

ФИЛИП КРИСТОФЪР ФЛАНАГАН

*********

АУЗ № ГЯ105315-1 от 20.10.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 55 Последна промяна: 09:18:52, 17 ноември 2022