Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 4 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 18 Януари 2023, 00:00

     

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 88785-1/04.01.2023 г.

 

НАЙДЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88785-1/19.10.2020 г.

2

№СВ 86646-1/04.01.2023 г.

СТИЛИЯН ЖЕЛЕВ РАДЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86645-1/03.09.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86646-1/03.09.2020 г.

3

№СВ 88095-1/04.01.2023 г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88095-1/06.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88096-1/06.10.2020 г.

4

№СВ 87270-1/04.01.2023 г.

ДИЯНА МОМЧИЛОВА БОБЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87270-1/18.09.2020 г.

5

№СВ 88183-1/04.01.2023 г.

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88178-1/08.10.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 88183-1/08.10.2020 г.

6

№СВ 85986-1/04.01.2023 г.

ВАНЯ ХРИСТОВА АНДОНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85986-1/10.08.2020 г.

7

№СВ 77991-1/04.01.2023 г.

ЯНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 77991-1/13.05.2020 г.

8

№СВ 89998-1/04.01.2023 г.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 89998-1/06.11.2020 г.

9

№СВ 90574-1/04.01.2023 г.

ТОМА ИВАНОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 90574-1/03.12.2020 г.

10

№СВ 90077-1/04.01.2023 г.

ДИМО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 90077-1/10.11.2020 г.

11

№СВ 86604-1/04.01.2023 г.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86604-1/03.09.2020 г.

12

№СВ 85976-1/04.01.2023 г.

МАРИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85975-1/20.08.2020 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 85976-1/20.08.2020 г.

13

№СВ 87120-1/04.01.2023 г.

СЕМРА МЕХМЕД МЕМИШ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 87120-1/17.09.2020 г.

14

№СВ 86511-1/04.01.2023 г.

СНЕЖАНА МИЛЧЕВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86511-1/31.08.2020 г.

15

№СВ 86506-1/04.01.2023 г.

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 86506-1/31.08.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.01.2023 г. до 18.01.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 249 Последна промяна: 10:31:18, 16 януари 2024