Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 17 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

3279/17.03.2021

МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ ЕООД

Такси за тротоарно право

Акт за установяване на задължения №АУ3279(1)/25.02.2020

2

68357/17.03.2021

ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ ЕАД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ68357-1, 68360-1/11.03.2019

3

68178/17.03.2021

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ТКАЧЕНКО

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ68718-1/19.03.2019

4

68370/17.03.2021

КОМФОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ68730-1/19.03.2019

5

69624/17.03.2021

АНДРЕЙ ЯВОРОВСКИЙ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69624-1/10.04.2019

6

69763/17.03.2021

САЛИ САШЕВ ХАДЖИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ69763-1, 69762-1, 69760-1/16.04.2019

7

70117/17.03.2021

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СУТРОВА

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ70117-1, 70116-1, 70115-1, 70114-1, 70113-1/30.04.2019

8

71510/17.03.2021

ВЕСЕЛИН ЛИАНДРОВ МИНКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71510-1/04.07.2019

9

71602/17.03.2021

ВЕСЕЛИН САВОВ САВОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71602-1, 71601-1/05.07.2019

10

72299/17.03.2021

СЕРЖ БГ 2016 ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72299-1/29.07.2019

11

72529/17.03.2021

ИЛИЯ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72529-1, 72524-1/01.08.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 17.03.2021 г. до 01.04.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 482 Последна промяна: 15:44:21, 17 март 2021