Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 5 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 19 Януари 2023, 00:00

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

82451 / 05.01.2023 г.

ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ТОТЕВ

*********

АУЗ ГЯ82451-1 от 24.06,2020 г.

2.

85449 / 05.01.2023 г.

ЦВЕТАНКА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ85449-1 от 13.08,2020 г.

3.

90561 / 05.01.2023 г.

ЕМИЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

*********

АУЗ ГЯ90561-1 от 03.12.2020 г.

4.

90476 / 05.01.2023 г.

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАДЖАРОВ

 

АУЗ ГЯ90476-1 от 02.12,2020 г.

5.

105461 / 05.01.2023 г.

ЖИВКО ПЕТРОВ ТАНЕВ

*********

АУЗ №: ГЯ105461-1 и ГЯ105463-1 от 21.10.2022 г.

6.

105520 / 05.01.2023 г.

„ИРА ТРЕЙД“ ЕООД

*********

АУЗ ГЯ105520-1 от 24.10.2022 г.

7.

105562 / 05.01.2023 г.

АТАНАС ЦОНЧЕВ ЦОНЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ105562-1 от 25.10.2022 г.

8.

105563 / 05.01.2023 г.

ГЕОРГИ СПАСОВ АТАНАСОВ

*********

АУЗ №: ГЯ105563-1 и ГЯ105564-1 от 25.10.2022 г.

9.

105565 / 05.01.2023 г.

„ЕКО БИЛДИНГ“ ЕООД

*********

АУЗ ГЯ105565-1 от 25.10.2022 г.

10.

105718 / 05.01.2023 г.

ИЛИАНА ИВАНОВА ВАРДЕВА

*********

АУЗ ГЯ105718-1 от 28.10.2022 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.01.2023 г. до 19.01.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 179 Последна промяна: 15:17:05, 05 януари 2023