Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СМ105354 - 1/16.01.2023г.

МАГНЕТИКО ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СМ105354 - 1/20.10.2020г.

2

№ ГС77137 - 1/16.01.2023г.

СТЕФАН СТОЯНОВ РАЙКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС77137 - 1/28.01.2020г.

3

№ ГС89321 - 1 /16.01.2023 г.

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89321 - 1/ 27.10.2020г.

 

4

№ ГС89426 - 1/16.01.2023г.

СТАНИМИР МИХАЙЛОВ ЛОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС89426 - 1/ 28.10.2020г.

5

№ ГС89680 - 1 /16.01.2023г.

КРИСТИЯН НИКОЛОВ СТАВРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89680 - 1 / 30.10.2020г.

6

№ ГС83542 - 1/16.01.2023 г.

ЕУРОКОМ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС83541 - 1/ 07.07.2020г.

№ ГС83542 - 1/ 07.07.2020г.

7

№ ГС89623 - 1/16.01.2023 г.

МАРИО ГРАДЕВ ГРАДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89623 - 1 / 29.10.2020 г.

8

№ ГС89987 - 1 /16.01.2023г.

КЕРА ИВАНОВА ТУМБЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89987 - 1/ 06.11.2020г.

9

№ ГС89432 - 1/16.01.2023 г.

ДИМИТЪР АТАНАСОВ РАДЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89432 - 1/28.10.2020г.

10

№ ГС78576 - 1/16.01.2023 г.

АВРЕНТ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС78576 - 1/19.05.2020г.

11

№ ГС82110 - 1/16.01.2023г.

ДИМИТРИНКА ЧЕРНЕВА ШИЛИНГ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС82108 - 1 / 23.06.2020г.

  • ГС82110 - 1 /23.06.2020г.

12

№ ГС82612 - 1/16.01.2023 г.

МОНИКА БЛАГОВА АСААД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС82612 - 1/26.06.2020 г.

13

№ ГС79382 - 1/16.01.2023 г.

ДИАНА АНДРЕЕВА АПОСТОЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС79382 - 1/29.05.2020 г.

14

№ ГС79071 - 1/16.01.2023 г.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГС79071 - 1/27.05.2020г.

15

№ ГС89360 - 1/16.01.2023 г.

ДЕЛТА - ФОРС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС89360 - 1/27.10.2020 г.

16

№ГС73348 – 1/16.01.2023 г.

АНГЕЛ СИМЕОНОВ КАБАКЧИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

ГС73348 - 1/29.08.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 220 Последна промяна: 14:25:39, 21 март 2023